K vidění jsou některá dnes už méně známá i zapomenutá řemesla, jinými se naopak zabývá značné množství lidí.

Písecký deník postupně představí některá řemesla a výrobky zastoupené na výstavě.

Dnes je to tkaní, které je jedním z nejstarších způsobů výroby látek. Od jednoduchých primitivních rámů se postupem doby lidstvo propracovalo ke složitějším tkalcovským stavům. Tkalcovství patří tedy mezi nejstarší řemesla, která se zachovala do současnosti.

Při ručním tkaní se zpracovávají přírodní materiály – vlnu, bavlnu a len. Využívá se vazba plátnová, keprová, atlasová a různé jejich odvozené vazby.