8.6. Ivetě Zíkové ze Strakonic syn Dominik
 9.6. Simoně Műllerové z Milevska dcera Laura
 9.6. Lence Vinklerové z Milevska syn Daniel Koutník
 9.6. Martině Čuřínové z Písku syn Adam
 9.6. Haně Řehořové ze Záhoří syn Daniel
10.6. Janě Šindelářové z Písku syn Vítek
10.6. Aleně Městkové z Netěchovic dcera Štěpánka
11.6. Evě Červeňákové z Hrádku syn Jan Kulhánek
11.6. Veronice Martínkové z Milevska dcera Nela
12.6. Lucii Vondráškové z Buzic dcera Rozárie
12.6. Miluši Blaškovičové z Příbrami syn Ondřej
12.6. Miroslavě Sýkorové z Čimelic dcera Nela
13.6. Zdeně Hadové ze Čkyně syn Lukáš Suchomel
14.6. Lucii Motlové z Milevska dcera Tereza Kolářová
14.6. Haně Hessové z Českých Budějovic syn Tobiáš Kratochvíl
15.6. Janě Mieščákové z Čížové syn Václav Kutiš
16.6. Jaroslavě Louženské z Písku dcera Eliška Drncová
16.6. Gabriele Bízkové z Volyně dcera Sofie
17.6. Jitce Bártíkové z Hoslovic syn Radek
17.6. Martině Šiknerové ze Sepekova syn Tadeáš Mička
18.6. Olze Hlasové z Písku dcera Ema Ettlerová
18.6. Daně Tomyncové ze Smrkovic syn Jonáš
18.6. Mgr. Martině Polívkové z Královy Lhoty dcera Barbora
19.6. Lence Krškové z Písku syn Jiří Žlábek
19.6. Daně Andrové z Písku syn Martin Sedláček
19.6. Idě Blahové z Písku syn Vítek Pečený
19.6. Miloslavě Janoutové z Horažďovic dcera Veronika
20.6. Lence Štědronské z Písku dcera Amalie