Tradičním vyvrcholením školního roku jsou setkání nejúspěšnějších žáků a studentů s představiteli města. V minulém týdnu se takové setkání uskutečnilo ve Svatotrojickém kostele. Slavnostní atmosféru umocnily fanfáry v podání Píseckých pištců, které na ZŠ E. Beneše vede Rudolf Přib, a vystoupení trubačů lesnických škol.

„Tato setkání jsou přehlídkou úspěchů, kterých žáci a studenti základních a středních škol dosahují ve vědomostních a sportovních soutěžích. Proto jsou mezi oceněnými také členové kroužků z domu dětí a mládeže a chlapci a děvčata ze Základní umělecké školy Otakara Ševčíka,“ uvedla Marie Cibulková, vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu v Písku.

Za úspěšnou reprezentaci města poděkovali dětem starosta Písku Ondřej Veselý, místostarostka Hana Rambousová a předseda komise pro výchovu a vzdělávání, ředitel ZŠ Jana Husa Jan Adámek.

Ředitelé škol nebo jejich zástupci potom představili úspěšné žáky a studenty, kteří od představitelů města převzali pamětní listy a drobné dárky. Celkem do Svatotrojického kostela přišlo více než 120 žáků a studentů.

Nejvíce jich představila ředitelka ZŠ E. Beneše Eva Vanžurová. Byli mezi nimi například Jan Titlbach, vítěz pěvecké soutěže Jihočeský zvonek a celostátní literární soutěže. Mezi úspěšné se zařadili také Ondřej Koc, Andrea Slabá, Anežka Bartošíková nebo Karolína Formánková.

Ředitel ZŠ T. G. Masaryka Jiří Kothánek mezi šesti oceněnými žáky své školy uvedl Anetu Samcovou ze třídy 3. A, která uspěla v mezinárodní výtvarné soutěži v Japonsku a získala ocenění jako Talent Jihočeského kraje. Ale nejen to.

„Výkres Anety Samcové byl vyhodnocen jako třetí nejlepší v kraji ve výtvarné soutěži nazvané Barevný popelářský vůz uspořádané v rámci kampaně Jihočeského kraje ke třídění odpadů. Podobu výkresu mohou obyvatelé Písku vidět na některých svozových vozech tříděného odpadu ve městě,“ řekl Jiří Kothánek.

Početná skupina úspěšných studentů přišla ze SOŠ a SOU Písek. Byli mezi nimi Tereza Soukupová, Barbora Rothová, Iveta Mikolášková, Mirka Hanzalová a Petr Hoštička, kteří vyhráli mezinárodní veletrh fiktivních firem a získali třetí místo za nejlepší českou elektronickou prezentaci. Zdeněk Slivárich a Luděk Moravec obsadili druhé a třetí místo v celostátním kole studentských projektů rodinných domků.

Zástupci vedení Domu dětí a mládeže v Písku na slavnostním setkání představili plastikového modeláře Jana Matějku, který si přivezl třetí místo z mistrovství Evropy. V rámci republiky a Jihočeského kraje byli úspěšní i další plastikoví modeláři: Otomar Gottstein, Michal Kovařík, Jakub Majer, Karel Hess a Martin Pavlíček.

Z úspěšných středoškoláků připomeňme ještě Romana Svobodu ze SPŠ a VOŠ Písek, který bodoval v mezinárodní přehlídce ENERSOL.