Pokud jde o věk obyvatel, patří město k nejstarším v celé České republice. Nejde o novou situaci. O Písku se už několik desítek let traduje, že je městem studentů a důchodců.

Písecký deník je na Facebooku. Klikněte ZDE!

„Seniorů nad 65 let bude v dalších letech ještě přibývat. Mladí z města odcházejí na střední a vysoké školy a potom zůstávají v Praze nebo v jiných větších městech. Do Písku se naopak na důchod vracejí ti, kteří se zde narodili, ale pracovali potom v různých místech v celé republice i v zahraničí. Přicházejí sem také ti, kteří k Písku neměli dosud žádný vztah, ale pokládají ho za klidné místo pro stáří,“ uvedla místostarostka Písku Hana Rambousová (VPM).

Více seniorů znamená také více povinností pro město vytvořit jim důstojné podmínky. Většina lidí si pod tím představuje bydlení, sociální a zdravotní péči. To samozřejmě platí, ale stále větší pozornost je věnována volnočasovým aktivitám důchodců.

„Od října mohou senioři využívat sociálně aktivizační služby v nově rekonstruovaných prostorách Pečovatelské služby na Jiráskově nábřeží. Tyto bezplatné služby budou poskytovány seniorům nad 55 let. Hlavním posláním je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, ať již formou zájmových, vzdělávacích nebo volnočasových aktivit,“ vysvětlila místostarostka.

Jednou z připravovaných akcí je vybudování senior parku, kde budou i příležitosti zacvičit si a protáhnout tělo. Velmi dobré zkušenosti s parky pro seniory mají v Praze, Prachaticích a dalších místech.

V Písku by park měl vznikat v lokalitě u Domovinky, kterou provozuje Českobratrská církev evangelická. Objekt je v majetku města, které ho pronajímá za symbolickou korunu a kromě toho na provoz stacionáře přispívá částkou přes půl milionu korun.

Právě v parku u Domovinky by nové zařízení mělo ve třech etapách vzniknout. Postupně zde bude instalováno šest až osm protahovacích strojů, ještě letos bude vypsané výběrové řízení na první dva.

„Konečné rozhodnutí bude na seniorech. Ti si vyberou, jaké stroje zde město instaluje. Na nich také bude, aby řekli, zda takový sportovní park budou využívat, nebo o něj nestojí,“ připomněla Hana Rambousová.

Park pro aktivní odpočinek seniorů bude financován z nevyužitých prostředků určených na sociální účely. Jde o 100 tisíc korun a záleží nyní na zastupitelstvu, zda převedení prostředků schválí.

Vybudování senior parku u Domovinky podporuje také skutečnost, že koncentrace důchodců v této lokalitě se ještě zvýší po rekonstrukci domů č. 1496 a 1497 na Nábřeží 1. máje. Budou zde nejen garsonky, ale také byty 2 + 0 a 2+ 1 pro manželské dvojice.

V současné době má město k dispozici 370 bytů v domech s pečovatelskou službou. Lidé, kteří uzavřeli nájemní smlouvu před 1. lednem 2009, platí minimální nájemné 16 korun za metr čtvereční. Ostatní pak 32 korun.

Stravování důchodců včetně dovážení obědů zajišťuje středisko organizace Pečovatelská služba a jesle, jejímž zřizovatelem je město. Tuto organizaci Písek dotuje každoročně částkou téměř 15 milionů korun, z toho 11,5 milionu je určeno právě pro důchodce.

Začátkem července bude zahájena rekonstrukce střediska, kde mimo jiné bude zajištěn bezbariérový přístup.