Proč jste se přihlásili do soutěže Vesnice roku? Čím jste výjimeční?

Do soutěže Vesnice roku 2011 jsme se přihlásili, protože si myslíme, že šanci na úspěch máme a že bychom do své sbírky k Bílé stuze z roku 2002 mohli přidat další ocenění. Samozřejmě velkou motivací jsou pro nás peníze, které v této soutěži jdou ruku v ruce s úspěchem.

Čím jsme výjimeční? Netroufám si tvrdit, že bychom byli něčím výjimeční. Jsme obec s 280 obyvateli a děláme vše pro to, aby se zde našim občanům dobře a plnohodnotně žilo. Snažíme se opravovat a udržovat obecní majetek. Opravili jsme Skalskou hospůdku s obecním sálem, zde se odehrává většina společenských a kulturních akcí pro děti, mládež a dospělé. Rekonstrukcí prošla hasičská zbrojnice, kde mají naši hasiči své zázemí. Právě v této chvíli finišujeme s opravou budovy obecního úřadu. V budově úřadu mají občané, v místnosti k tomu určené, možnost využít služby pedikérky, masérky, kadeřnice, kosmetičky a v přízemí mohou nakoupit potraviny i spotřební zboží v koloniálu.

Ve Skalách žijí ve zrekonstruované bývalé mateřské školce děti z dětského domova v Písku, které se rovněž zapojují do života v obci. Spolupracujeme s místnímu podnikateli. Pochválit za spolupráci mohu i jednotlivá sdružení v obci (SDH Skály, OS Budičovice-Skály, SK Skály, MS Skály), které se aktivně podílí na sportovním a kulturním vyžití všech občanů bez rozdílu věku. Z akcí konaných ve Skalách mohu jmenovat masopust s celodenním programem, poslední leč MS Skály, ples SDH, ples SK Skály, reprezentativní ples obce Skály, tvořivé dílny zaměřené na konkrétní téma, posezení ke Dni žen, Skalská míle, Novoroční šmajd po okolí, taneční kurz pro začátečníky, taneční kurz pro pokročilé, stavění máje, lampiónový průvod se slavnostním poležením věnců u pomníků padlých ve světových válkách, jarní výlet za krásami Čech, dětský den, prázdninové hobby závody na koních, rozloučení s prázdninami, závody na kolečkových bruslích, Budičovický duatlon, fotbalové klání ženatí x svobodní, cyklo vyjížďky po okolí, Draci ve Skalách, setkání seniorů, slavnostní nasvícení vánočního stromku, mikulášská nadílka, vánoční zpívání a tak dále. To vše je doplněno v jarní a podzimní sezóně o pravidelná fotbalová utkání našeho sportovního klubu na fotbalovém hřišti ve Skalách, které rovněž využívají i naše družstva hasičů k pořádání okrskové soutěže a soutěže O pohár starostky obce.

Ve Skalách se zkrátka nenudíme. Dobře si uvědomujeme, že konkurence je velká, což dokazuje počet přihlášených z Písecka. Závěr necháme na hodnotící komisi, která do Skal zavítala v pátek.