Při minulém měření u Podolska a Vojníkova zjistili překročení mikrobiologických ukazatelů, u Podolska nadlimitní množství sinic.

Tentokráte konstatovali velmi dobrou kvalitu vody ve všech lokalitách, pouze vodu u Vojníkova na Orlíku na pětistupňové škále hodnotili stupněm tři kvůli mírnému překročení limitu jednoho z mikrobiologických ukazatelů.

„Koupající proto upozorňujeme na mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních potíží a doporučujeme se po koupání osprchovat čistou vodou. Všechny sledované úseky na Lipně, na rybnících i zbývající lokality Orlíku jsme hodnotili jedničkou,“ uvedl František Kotrba z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Všechna sledovaná místa mají vodu vhodnou ke koupání. Teploty vody se pohybovaly od 17,5 °C na Lipně po 21,0 °C na Orlíku. Více na webu www.khs.cz.