Na svoz a ukládání odpadu před lety spojily finanční prostředky a síly sousední města Písek a Strakonice.

Písecký deník je na Facebooku. Klikněte ZDE!

Byla vybudována společná skládka v Písku – Vydlabech, na které je i dotřiďovací linka. Každé z měst má podíl 45 procent ve společnosti Odpady Písek, zbylý podíl je v majetku společnosti Recyklace odpadů a skládky Strakonice.

Právě tato společnost svůj obchodní podíl nabídla k prodeji přednostně městům Písek a Strakonice.

I když rozpočet Písku s tímto výdajem nepočítal, zastupitelé s odkoupením souhlasili i za cenu rozpočtové změny. Tomáš Franců, Tom Zajíček (oba SNK ED), Karel Vodička (KSČM) a místostarostka Hana Rambousová (VPM) navrhovali případně jednat o odkupu vyššího podílu než uvažovaných pět procent.

Podle názoru starosty Ondřeje Veselého (ČSSD) z finančního hlediska není odkup podílu výhodný, ale je nutný z hlediska strategického, aby Písku nikdo nediktoval podmínky.

S odkoupením podílu souhlasil i místostarosta Vojtěch Bubník (VPM). Současný stav je produktem dnes již historických úvah o dalším zpracování a využití odpadů.

„Vykoupení podílu v konečném důsledku znamená zjednodušení majetkových vztahů a tím i přehlednější řízení společnosti Odpady. Připravované změny zákonů o nakládání s odpady výrazně zvýší poplatky spojené s ukládáním odpadu. Podstatná majetková účast města pak může v budoucnu zajistit omezení tlaku na zvyšování cen pro občany našeho města,“ zdůraznil Bubník.

Smlouva ještě podléhá schválení zastupitelstvem.