Teprve po dohadovacím řízení byli zastupitelé schopni schválit usnesení k ustavení fondu pro finanční podporu aktivit dětí a mládeže z výnosů výherních hracích přístrojů (VHP) a výherních loterijních terminálů (VLT).

Písecký deník je na Facebooku. Klikněte ZDE!

I když založení fondu bylo předmětem obsáhlé diskuse už na dubnovém zasedání, někteří zastupitelé stále měli pochybnosti. Podle názoru Rudolfa Tylla (TOP 09) je forma fondu průhledná a zaručuje, že se peníze v rozpočtu „neztratí“. Naopak zapojení vybraných peněz do rozpočtu by stejně jako finanční výbor preferoval místostarosta Vojtěch Bubník (VPM).

Jeho kolega z Volby pro město Milan Rambous byl rovněž pro zařazení peněz získaných z VHT a VLT do rozpočtu. Zastupitelstvo by garantovalo, že nevyčerpané peníze se převedou do příštího roku se stejným určením.

Na návrh místostarostky Hany Rambousové a Josefa Knotta (TOP 09) bylo upřesněno, že peníze půjdou jen na akce pro děti a mládež do 19 let. Zastupitelé přijali také návrh místopředsedy kulturní komise rady města Martina Zborníka, aby část peněz šla na kulturní aktivity.

„Oddalováním rozhodnutí jsme fond již připravili o 1,3 milionu korun,“ upozornil Tom Zajíček (SNK ED).

Po dohadovacím řízení se přece jen podařilo dát dohromady usnesení, které podpořilo jedenadvacet z dvaadvaceti přítomných. Občan Písku Oldřich Veselý však usnesení napadl jako neplatné, protože starosta Ondřej Veselý (ČSSD) nedal hlasovat o dohadovacím řízení.

„Fond bude každoročně součástí rozpočtu s tím, že musíme odhadnout výši příjmů i výdajů. Pokud výkonný výbor fondu přidělí víc peněz, než se vybere, musí se to dorovnat z rozpočtu,“ připomněl Vojtěch Bubník.

Podle schváleného statutu o peníze z fondu mohou žádat fyzické i právnické osoby, ale příspěvek nelze nárokovat.