Nová obecně závazná vyhláška schválená letos v březnu zastupitelstvem opět umožňuje provozování výherních hracích přístrojů na vymezených místech. Zastupitelé zároveň uložili radě zpracovat a předložit návrh na zřízení zvláštního peněžního fondu města, kam budou od 1. května převáděny všechny příjmy Písku z hracích přístrojů a loterijních terminálů.

Zastupitelé se shodli na tom, že všechny tyto prostředky budou účelově určeny na podporu volnočasových aktivit mládeže, sportovní činnosti mládeže a obnovu a rekonstrukci zahrad a hřišť MŠ a ZŠ v Písku.

Pokud jde o zřízení zvláštního fondu, na dubnovém zasedání, kde byl návrh předložen, se zastupitelé neshodli.

„Fond je transparentní a máme záruku, že se peníze v rozpočtu neztratí,“ zdůraznil Tom Zajíček (SNK ED).

Naopak za zbytečné považují zřízení fondu místostarostka Hana Rambousová a Jan Adámek (oba VPM), Radek Boček (ČSSD) a další převážně koaliční zastupitelé. Peníze by měly jít do rozpočtu města, konkrétně odboru školství.

Za možné považuje zřízení fondu místostarosta Vojtěch Bubník (VPM). Ale toto řešení nepovažuje za optimální.

„Výhodou je fakt, že nevyčerpané zůstatky jsou ve fondu převáděny do příštího roku. Nevýhodou je další administrativní orgán, který bude pohyb peněz sledovat. Jednodušší je příspěvky zahrnout do rozpočtu a rozdělovat je podle přesných pravidel,“ uvedl Bubník.

Zastupitelé definitivně rozhodnou po dopracování obou variant.