Dostalo na to dotaci z Operačního programu životního prostředí. Grant pokryje devadesát procent nákladů. V Milevsku předpokládají, že s úpravami začnou na podzim letošního roku.

Město dvůr zvětší, protože jeho kapacita už nestačí. „Z důvodu postupného rozšiřování třídění odpadů o další komodity včetně zpětného odběru vyřazených elektrozařízení již nebyla kapacita a vybavení stávajícího sběrného dvora dostačující,“ vysvětlila Marie Vratislavská z odboru životního prostředí Městského úřadu Milevsko, která má na starosti odpadové hospodářství.

Díky získané dotaci město v areálu sběrného dvora udělá stavební úpravy a také ho vybaví velkokapacitními kontejnery, lisem na odpad, vysokozdvižným vozíkem, štěpkovačem a kamerovým systémem. „Nyní žádné kamery v areálu nejsou, ale díky dotaci zde budou dva kamerové body,“ řekl jednatel Služeb města Milevska Michal Polanecký a dodal, že řeší případy, kdy tam chce někdo krást.

Sběrný dvůr podle informací odboru životního prostředí přijal v loňském roce 83 tun recyklovatelného odpadu, 414 tun bioodpadu a dřeva, 5,6 tun nebezpečného odpadů a 19,5 tun vyřazených elektrozařízení, z toho například 504 televizorů a 283 monitorů.