Obyvatelé Slabčic si mohou oddychnout. O ranní autobusový spoj, který je v Písku v půl sedmé, nepřijdou. I když takové byly původní plány. Změna je ale čeká. Ti cestující, kteří jedou až do Písku, budou muset přestupovat v zastávce Podolí I.

Finální podoba jízdních řádů, které začnou platit 12. června, se blíží. „V současné době dopravce zapracovává připomínky z jednání v Bernarticích 15. dubna, kterého se zúčastnilo dvacet osm starostů obcí v dotčeném území,“ informoval Ivan Študlar ze společnosti JIKORD (Jihočeský koordinátor dopravy).

„Během tohoto týdne budou všechny změny zapracovány do jízdních řádů a ty postupně dokončovány. Předpokládáme, že ještě jedno jednání se starosty bude koncem dubna, popřípadě začátkem května,“ doplnil Ivan Študlar.

Společnost ČSAD Autobusy České Budějovice celkem vytvořila čtyři postupné verze jízdních řádů. Dopravce řešil s každou obcí připomínky samostatně a po úpravách do jízdních řádů byly změny zasílány zpět starostům k posouzení.

Nejčastěji vesnice připomínkovaly spoje do školy a do práce. „Obce požadují zachování spojení ve stávajících časech u školních a zaměstnaneckých spojů. Spoje mimo špičku nejsou tolik vytížené a dopravní nabídka bude zčásti řešena spoji na zavolání,“ upřesnil Ivan Študlar.

Nové jízdní řády začnou platit v polovině června, kdy na jihu Čech startuje pilotní projekt, díky kterému budou na území mikroregionu Milevsko jezdit radiobusy. Jedná se o auta na zavolání. Vyjedou jen v případě, že si je alespoň jeden cestující telefonicky objedná třicet minut před výjezdem.

V Kovářově měli strach, že přijdou o žáky

Prioritní je pro Kovářovské škola. Proto obec jednala o návrzích jízdních řádů i s okolními obcemi Kostelec, Hrejkovice a Hrazany, odkud děti do kovářovské základní školy dojíždějí.

„Zhruba po páté úpravě řádů si myslím, že jsme se shodli. Snad naše škola nebude ohrožena kvůli tomu, že by se děti z dvaceti sedmi obcí nemohly dostat do školy včas,“ komentuje výsledky schůzek s okolními obcemi a se společností JIKORD (Jihočeský koordinátor dopravy) starosta Kovářova Pavel Hroch.

„Můžeme být částečně spokojeni, na druhou stranu uvidíme, co nově vzniklý projekt s radiobusy přinese pro občany. Obávám se, že v některých případech bude chvíli trvat, než si na systém lidé zvyknou,“ doplňuje Pavel Hroch a připomíná, že si cestující musí radiobus objednat.

Obec u společnosti JIKORD připomínkovala to, že některé osady jako Sobědraž nebo Zahrádka by nebyly dopravně obslouženy do školy. Pro ni by to znamenalo velký problém, přišla by asi o jedenáct dětí, které do kovářovské školy dojíždí. „Počet žáků se u nás propadá. Za posledních osm let ze sto devadesáti dětí na sto šedesát pět. Hranice sto padesát žáků, která znamená podlimitní školu, je blízko,“ vysvětluje starosta Pavel Hroch.

Kovářovští také nebyli spokojeni se spojem, který odjíždí z Milevska. „Spoj neměl návaznost na ukončení pracovní doby na ZVVZ a na autobusy přijíždějící z Písku,“ upřesňuje starosta.

Tento problém by měl být už vyřešen.