Po odchodu ODS z koalice se sociálními demokraty a Volbou pro město občanští demokraté Miroslav Sládek a Zdeněk Kulič opustili také radu.

Prospěje odchod ODS z koalice a rady městu? Hlasujte v anketě vpravo vedle článku!

Jejich písemnou rezignaci měl starosta Ondřej Veselý (ČSSD) na stole již ve čtvrtek dopoledne, ale na mimořádném zasedání zastupitelstva se o tom oficiálně nemluvilo. Následné schůze rady se však už oba zastupitelé nezúčastnili.

„Je to systémový krok. Po vystoupení ODS z koalice nemá smysl zůstávat nadále v radě města. Již delší dobu docházelo k názorovým neshodám. I když jsme u některých bodů navrhovali jiná opatření, byli jsme přehlasováni,“ uvedl k důvodům rezignace Miroslav Sládek.

Názorové neshody na jednáních rady nepřímo v pátekpotvrdil i starosta Ondřej Veselý. „Čtvrteční zasedání rady bylo poprvé po podzimních komunálních volbách velmi věcné a konstruktivní.“

Rada města bude zatím sedmičlenná, pět včetně starosty je sociálních demokratů, oba místostarostové jsou z uskupení Volba pro město. Podle slov starosty to neodporuje zákonu o obcích, který jen stanoví, že počet členů rady nemůže poklesnout pod pět. Pro přijetí usnesení musí hlasovat nejméně pět radních, což při možné absenci může být problematické.

„Budeme jednat s kluby zastupitelů o případné volbě dalších radních a návrh předložíme zastupitelstvu na zasedání 27. dubna,“ uvedl starosta Ondřej Veselý.

Nejméně do příštího zasedání zastupitelstva 27. dubna bude rada města sedmičlenná. Zastupitel za SNK EK Tomáš Franců rezignaci očekával a dodal: „Rada tak může fungovat, ale předpokládám, že bude doplněna. Z jednání mimořádného zastupitelstva se dá i usoudit kým.“ Starosta Ondřej Veselý připouští počet sedmi i do budoucna, ale nevylučuje ani dovolení dvou členů.

„V úterý budeme jednat s kluby v zastupitelstvu. Za neprůchodnou považuji variantu, že by se radním stal některý ze zastupitelů za KSČM. Osobně je považuji za velmi pracovité, ale značka strany je nepřijatelná,“ konstatoval Ondřej Veselý.

Přitom to byli právě komunisté, kteří svými hlasy podrželi koalici při hlasování o rozpočtových změnách.

Zastupitel za KSČM Karel Vodička k tomu uvedl: „Hlasováním jsme podpořili menšinovou koalici, protože jsme přesvědčeni, že tak plníme náš volební program. Slíbili jsme podpořit všechny návrhy z levé či pravé strany, které jsou ve prospěch města a jeho občanů. Město je v platební neschopnosti jen proto, že potřebné finance nemá rozpočtované. Rozpočtovou změnu se na minulém řádném jednání zastupitelstva nepodařilo prosadit, ačkoli ji finanční výbor po čtyř hodinovém jednání schválil. Město ale musí plnit své závazky, musí zajistit provoz svých zařízení, musí pokračovat v začatých investicích. My jsme návrhy koalice dříve nijak zvlášť nepodporovali, protože její součástí byla ODS, jejíž lídr u kulatého stolu prohlásil, že se po volbách spojí s kýmkoli, jen ne s KSČM. Dnes, když z koalice odešli, je situace poněkud jiná.“

Současné složení rady
ČSSD: Ondřej Veselý (starosta), Radek Boček, Václav Gavlasz, Karel Kratochvíle a Jiří Uhlík
VPM: Vojtěch Bubník a Hana Rambousová (oba místostostarostové)