Jedny z velkých dnů svého života za sebou mají studenti píseckého gymnázia Dominik Hora, Julia Huong Lan To, Ina Löffelmannová, Alžběta Rybáková a Martin Rutrle.

Podařilo se jim totiž v celostátním kole Evropského parlamentu mládeže (EPM) získat druhé místo a kvalifikovat se tak do Záhřebu, kde se bude konat setkání členů studentských parlamentů z celé Evropy.

„Studenti rozvíjí své komunikační schopnosti, veškerá komunikace se odehrává v angličtině, naučí se tak mnohem více než v běžných vyučovacích hodinách,“ říká učitel gymnázia Petr Kučera. Mladí lidé si v době před zasedáním připravují témata, o nichž budou debatovat.

„Většinou jsou to aktuální problémy. Tentokrát jsme řešili třeba Blízký východ a nepokoje v Lybii, Nobelovu cenu udělenou Číňanovi, který je ve vězení, nebo to, jak by se dal zmenšit demokratický deficit v Evropské unii,“ vysvětluje Dominik Hora. Témat bylo celkem sedm.

Zajímavé je, že na soutěž sice jedou jako pětičlenný tým, ale poté jsou rozděleni a každý se účastní celého procesu ve skupině svých konkurentů. Výkony jednotlivých účastníků sledují hodnotitelé, kterými jsou buď zkušení členové parlamentu mládeže, nebo přímo lidé z Evropského parlamentu.
Každý je tam zároveň za sebe a také za svoji školu. Výsledky členů se totiž na konci sečtou a dají dohromady výsledek školy.

Evropský parlament mládeže byl založen již v roce 1987 ve Fontainbleu ve Francii, původně jako školní projekt. Během více než dvacetileté historie se vyvinul v jedinečnou studentskou organizaci. Zdroj: www.eyp.cz

Nikdo tak nemůže být jako páté kolo u vozu, každý se musí snažit zaujmout dovednostmi. „Každou školu může reprezentovat jen jeden tým. Do republikového kola, které se konalo koncem března v Plzni, postoupilo čtrnáct škol, takže celkový počet účastníků byl sedmdesát,“ vysvětluje Ina Löffelmannová.

„Porota sleduje, jak se studenti dokáží dohodnout, jestli příliš netlačí na pilu, ale zda jsou zároveň schopni obhájit svůj názor. Je dost zajímavé sledovat, když jsou v týmu studenti ze zemí s úplně odlišným názorem na některou z otázek,“ pochvaluje si učitel Kučera.

Ačkoliv se může zdát, že účastníci musí podstoupit tvrdou a důkladnou přípravu, z vyprávění členů stříbrného píseckého týmu to ani tak nevypadá. „Dají se dost využít školní znalosti, navíc je možné si najít mnoho materiálů na internetu,“ říká Löffelmannová. „Důležitý je hlavně všeobecný přehled. Připravit se na to dá, ale ne moc,“ směje se Hora.

„Já jsem měla ekonomické téma, v němž bylo obsaženo mnoho pojmů, které zavedla Unie Lisabonskou smlouvou. Byly to dost odborné věci, takže jsem si musela něco dohledávat, ale zabralo mi to v součtu tak čtyři hodiny,“ vzpomíná Löffelmannová.

Kromě soutěžení má parlament mládeže i jiný účel. „První večer jednotlivé školy prezentovaly svá města. Přivezly tam výrobky pocházející z jejich regionu. To je ovšem jen kulturní vložka, která nemá na hodnocení vliv,“ vysvětluje Dominik Hora, jak vypadá první večer z čtyřdenní akce a doplňuje podrobnosti o průběhu sněmu.

„Nejdříve se koná teambuilding, aby se lidé v komisích navzájem poznali. Poté komise projednávají rezoluce, snaží se je vylepšit. A nakonec se koná valné shromáždění,“ říká Hora.

„Na něm jsou přítomni všichni členové všech komisí, postupně se projednává každé téma. Nejdříve je přednesena rezoluce, poté obranná řeč a pak se členové ostatních komisí snaží najít slabá místa na přednesené rezoluci. Následně absolvují účastníci ještě půl hodinovou debatu, v níž jsou tak tři čtyři kola dotazů. A nakonec jde jeden člen týmu na závěrečnou řeč, v níž by měl shrnout téma a emocionálně zapůsobit na porotu, aby hlasovala pro rezoluci,“ doplňuje jeho slova Ina Löffelmannová.

„To, jestli bude rezoluce přijata, sice neovlivňuje hodnocení, ale pokud je úspěšná, je to ocenění pro tým a zlepšení jeho pocitů,“ vysvětluje učitel Petr Kučera.

Ve studentském parlamentu je jiná atmosféra než třeba v české poslanecké sněmovně, kde se lidé urážejí a překřikují. „Je tam člověk, který uděluje slovo. Na druhou stranu, je to čtyřdenní intenzivní akce, takže ke konci už jsou studenti hodně unavení a mohou už trochu téct nervy, ale určitě se tam členové týmů nevraždí,“ dodává se smíchem Kučera.

Evropský parlament mládeže své nejlepší výstupy předkládá Evropskému parlamentu, kde k nápadům mladých mohou poslanci přihlížet. Už jen z toho důvodu, že zasedání se vždy koná pod záštitou některého z poslanců.

Písečtí, kteří uspěli v silné konkurenci pražských gymnázií, pojedou na podzim do Záhřebu na mezinárodní setkání, které už ovšem není soutěžní. „To je, dá se říci, za odměnu. Studenti budou zastupovat Českou republiku a budou mít možnost poznat své vrstevníky z celé Evropy,“ poznamenává Kučera.

Když mají studenti shrnout své pocity, nešetří chválou. „Je to super, dává nám to skvělé zkušenosti a setkali jsme se s mnoha perfektními lidmi,“ shodují se Dominik Hora a Ina Löffelmannová.