Na odpovědi na tuto otázku se zastupitelé na únorovém zasedání nedokázali shodnout.

V předloženém materiálu byla navržena Zeyerova ulice, podle názoru předkladatelů z odboru rozvoje, investic a majetku města má největší šanci dotaci získat. Původně se uvažovalo také o Rokycanově ulici, ale podmínkám dotace nevyhovuje cena projektu ani délka komunikace. Na třídě Národní svobody nejsou zase dořešeny majetkové vztahy.

„Doporučuji vzít z projektového zásobníku města Erbenovu ulici, která není v dobrém stavu a kde jsou vyřešeny problémy se sítěmi,“ navrhl Miroslav Sládek z koaliční ODS. Návrh nebyl přijat a o jeden hlas neprošla ani Zeyerova ulice.

K návrhu se zastupitelé znovu vrátili na zasedání 24. března. Zřejmě si před tím „srovnali noty“, protože Zeyerova tentokrát prošla bez problémů. Žádost o dotaci město tedy podalo na poslední chvíli, termín totiž vypršel 25. března.

„Rekonstrukce bude stát deset a půl milionu korun, z toho 85 procent by byly evropské peníze. Pokud dotaci dostaneme, příští rok by se mohlo začít,“ uvedl Petr Jelínek z odboru rozvoje, investic a majetku města.

Písek podal ještě další dvě žádosti. První se týká revitalizace Fügnerova náměstí, včetně předmostí Kamenného mostu za 28 milionů. Další je projekt sportovně komunitního centra. Ten předpokládá rekonstrukci šaten, klubovny a dalšího zázemí na zimním stadionu v Písku. Opravy budou stát 26,4 milionu, z toho 22,4 by byla dotace z EU.