vuky prstů hbitě poskakujících po klávesnici se v úterý ozývaly budovou písecké obchodní akademie. Konalo se tu totiž krajské kolo soutěže v grafických disciplínách.

„Účastní se jedenáct škol, celkem 42 soutěžících. Soutěží ve třech disciplínách. Jsou jimi psaní na klávesnici, korektura textu a word processing,“ uvádí ředitel Obchodní akademie Písek Zdeněk Šmelhaus. Za spojením word processing se skrývá profesionální úprava textu, která má za cíl vytvořit s pomocí počítače takový dokument, který se dá bez problémů použít například v oficiálním styku.

Zajímavé je rozdělení soutěžících podle jednotlivých kategorií: „Třicet čtyři studenti se účastní psaní na stroji, jedenáct korektur textu a jen čtyři word processingu,“ dodává Šmelhaus.

Nejúspěšnější tři studenti v každé kategorii postupují z Písku do celostátního kola.

Rychle a bez chyb psát na klávesnici není vůbec snadné, snad nejlépe to ví učitelka Hana Kortusová, která na akademii tento předmět vyučuje. „Nejlepší výkony se pohybují kolem čtyř set čistých úhozů za minutu. Pokud někdo udělá chybu, může si ji opravit, pokud ji v textu nechá, přijde o padesát úhozů, což je skoro celý řádek textu,“ říká Kortusová.

„Někdo opravuje chyby najednou na konci desetiminutového limitu, jiný hned. Soutěžící opisují neznámý text, mohou ho editovat a využívat všech funkcí programu Microsoft Word,“ dodává učitelka.

Aby byl účastník soutěže vůbec zařazen do pořadí, nesmí mít více chyb než 0,50 procenta. „Při překročení je student diskvalifikován, stejně tak ten, který nenapíše minimálně 200 úhozů za minutu,“ uvádí učitelka Hana Kortusová. „Studenti v prvním ročníku střední školy zvládnout základy práce s klávesnicí, naučí se psát všemi deseti, záleží pak na individuálních schopnostech každého. Mám zkušenost, že kdo hraje na klávesy, mívá hbitější prsty,“ dodává Kortusová.

Dříve psali účastníci na klasickém psacím stroji, to už je ale pouze vzpomínka. „Kolem roku 2000 byly na soutěžích stroje i počítače, asi od roku 2004 se soutěží jen na počítačových klávesnicích,“ vzpomíná Kortusová.

Nakonec se studentka čtvrtého ročníku písecké obchodní akademie Kateřina Kořínková umístila v psaní na klávesnici na prvním místě, když napsala 407 úhozů za minutu a měla 0,07 procent chyb. Další studentky písecké akademie uspěly také, Kristýna Pilná obsadila 11. místo a Soňa Drabová 14. místo.