Značnou nevoli mezi zastupiteli napříč politickým spektrem na zasedání v uplynulém týdnu vyvolal bod, který se týkal ukončení spolupráce města při pořádání bienále kresleného humoru.

V rozpočtu pro letošní rok už položka na bienále neexistuje, což znamená, že město letos ani v dalších letech s touto významnou mezinárodní akcí nepočítá.

„Je smutné, že se o zrušení spolupráce na bienále stejně jako o tom, že rada odmítla spoluúčast na Tourpropagu, dozvídáme až z médií,“ zlobil se sociální demokrat Miroslav Krejča.

Podle názoru Toma Zajíčka (SNK ED) město přijde o výstavu kreseb, které potom zůstávaly v majetku města. „Zrušení bienále, na které přijíždějí hosté z domova i ze zahraničí, znamená ztrátu rovněž pro majitele hotelů, restaurací a další písecké podnikatele,“ zdůraznil Tom Zajíček.

S tímto názorem souhlasil jeho stranický kolega Tomáš Franců i starosta Ondřej Veselý (ČSSD). Ten připomněl, že návrh na zrušení bienále kresleného humoru i Tourpropagu vzešel z kulturní komise rady města.

Dvacet z šestadvaceti přítomných zastupitelů nesouhlasilo s tím, aby bylo zrušeno pořádání Mezinárodního bienále kresleného humoru a festivalu cestovního ruchu Tourpropag v Písku.

Informace o tom, že město již nepočítá se spoluúčastní na bienále kresleného humoru velmi zklamala druhého spolupořadatele této mezinárodní akce – Českou unii karikaturistů (ČUK).

„Bohužel tak končí patnáct let společného úsilí Písku a unie karikaturistů o vytvoření jedinečné tradice výjimečné kulturní akce, která v Česku neměla obdoby a byla skvělou vizitkou pro město doma i ve světě. Bienále se stalo mezinárodní značkou, která má visačku té nejvyšší kvality. Bourání je vždy snazší než budování,“ připomněl předseda ČUK Břetislav Kovařík.

O pořádání bienále je zájem i v jiných městech, Kovařík však vyslovil naději, že se tato akce vrátí do Písku, až se zlepší stav městského rozpočtu. O budoucnosti bienále v Písku jednala ještě před zastupitelstvem kulturní komise.

„Myslím si, že akce, jako je bienále kresleného humoru mohou i nadále existovat, pokud o ně bude zájem. Měly by však být financovány systémově. Nepovažuji za správné vyčleňovat prostředky přímo z rozpočtu města. Bienále je jedna z řady mezinárodních akcí, které se v Písku pořádají. Podle nastaveného grantového systému by se její iniciátoři, v tomto případě karikaturisté, měli stejně jako všichni ostatní pořadatelé ucházet o příspěvek města Písek, případně o zařazení do Zlatého fondu,“ uvedla členka kulturní komise Magdalena Myslivcová.

Zastupitelé na zasedání v minulém týdnu uložili radě města přijmout okamžitě taková opatření, aby se obě tradiční akce – bienále kresleného humoru a soutěžní přehlídka Tourpropag, i nadále konaly v Písku.