Konala se tu přehlídka Jihočeský zpěváček 2011.

„Je to už, pokud si dobře pamatuji, osmý ročník,“ říká předseda Jihočeského folklorního sdružení Milan Škoch. Letošní soutěže se zúčastnilo čtrnáct zpěváků z různých oblastí českého jihu.  

Podle Milana Škocha se úroveň mladých zpěváků za dobu trvání přehlídky zvýšila.

„Samozřejmě lépe by to řekla porota, ale z reakcí publika je vidět, že vystoupení se líbí. Myslíme si, že vedoucí souboru vždy vyberou ty nejlepší ze svých svěřenců. Ale často je problém vůbec vystoupit a překonat trému, i tak se dětem často svírají hrdla,“ dodává Škoch. Každý zpěvák ve Zvíkovském Podhradí musel zazpívat jednu píseň s doprovodem a jednu bez doprovodu.

„Píseň bez doprovodu dokonce není ani snímaná mikrofonem. To je proto, aby porota mohla co nejlépe posoudit hlasový projev zpěváka,“ vysvětlil Škoch.
Tři zpěváci, kteří oslovili svým projevem porotu nejvíce, postoupili do celostátního kola, které se bude konat ve Velkých Losinách v květnu.

„Dva z nich postupují přímo, jeden z nich je náhradník. O tom, že porota vybírá vítěze dobře, svědčí i úspěchy Jihočechů na republikovém kole. „V minulosti jsme měli jedno sedmé místo a dokonce i třetí, takže zpěváčci nám ostudu nedělají,“ dodal Škoch.