Od prvního května letošního roku mohou být v šestadvaceti provozovnách v různých částech města umístěny výherní hrací přístroje. O přijetí nové vyhlášky většinou jednoho hlasu rozhodli převážně opoziční zastupitelé.

Jste pro povolení automatů? Vyjádřete se v diskuzi pod článkem!

Z koalice návrat automatů podpořili sociální demokraté Karel Chytrý a Miroslav Krejča a zastupitelé za ODS Miroslav Sládek, Otomar Gottstein a Zdeněk Kulič.

Počet provozoven není konečný. Zahrnuje zatím ty, jejichž majitelé nebo povozovatelé se připojili k Deklaraci Sdružení zábavního průmyslu UNASO. Ti, kteří zásady poruší, budou vyškrtnuti.

Právě to se nelíbilo zastupiteli za KSČM Karlu Vodičkovi: „Budeme mít každý měsíc na stole připojení k seznamu nebo vyškrtnutí ze seznamu.“ Podle vyjádření starosty Ondřeje Veselého (ČSSD) jiná úprava v souladu s právem není možná.

Stanovisko finančního výboru schválit novou vyhlášku bez připomínek přednesl jeho předseda Josef Knot (TOP 09). Tento návrh po diskusi, do které se zapojili i přítomní občané, byl schválen.

Zároveň bylo rozhodnuto zřídit zvláštní fond města, kam budou převáděny všechny příjmy z výherních automatů i terminálů. Peníze budou určeny na volnočasové a další aktivity mládeže.

*************************************************************************************************************

Návrh vyhlášky o povolení VHP

PRO: O. Gottstein, Z. Kulič a M. Sládek (všichni ODS), K. Humpálová, J.Knot a R. Tyll (všichni TOP 09), T. Franců, V. Svoboda, E. Vanžurová a T. Zajíček (všichni SNK ED), K. Chytrý a Miroslav Krejča (oba ČSSD), J. Lejčar a J. Tesař (oba KSČM).

PROTI: J. Fiedler, J. Adámek, V. Bubník, M. Rambous a H. Rambousová (všichni VPM), J. Uhlík a O. Veselý (ČSSD), a K. Vodička (KSČM).

ZDRŽELI SE: R. Boček, K. Kratochvíle a V. Gavlasz (všichni ČSSD) a V. Reichl (KSČM).

**************************************************************************************************************

Do diskuse na zasedání zastupitelstva města při projednávání návrhu vyhlášky o stanovení veřejně prospěšných míst, na kterých je povoleno provozování výherních hracích přístrojů, se zapojila také veřejnost, včetně zástupců Unie zábavního průmyslu UNASO.

Přijetí vyhlášky jednoznačně odmítl Petr Hladík, který dříve v Písku vedl občanské sdružení Naděje. Má dlouholeté zkušenosti s bojem proti sociálně patologickým jevům. Zastupitel za TOP 09 Rudolf Tyll opáčil otázkou, co dělá Naděje a další organizace proti kouření a alkoholismu.

„Nejen Naděje, ale i další organizace mají mnoho programů proti alkoholismu, kuřáctví a dalším negativním jevům, ale působení musí být dlouhodobé,“ řekl Hladík.

Někteří zastupitelé poukazovali na to, že neexistuje žádná právní úprava, která by regulovala výherní terminály. „Stát neudělal nic, aby obcím umožnil účinnější boj proti hazardu,“ připomněl Tomáš Franců (SNK ED). Místostarostka Hana Rambousová (VPM) byla z výsledku hlasování zklamaná: „Přínos z automatů pro rozpočet města by neměl být rozhodující.“