VESELÍČKO

Ve Veselíčku vládne spokojenost. „Vše, co bylo potřeba zpracovat k programům, projektům, dotacím a změnovým hlášením máme zpracované. Žádosti o dotace máme podané a čekáme na jejich schválení či neschválení. Nyní dokončuji dokumentaci k výběrovému řízení na hlavní letošní akce, které máme finančně již zajištěné. Zatím jsem spokojený,“ hodnotí čtyři měsíce ve funkci starosta Veselíčka Jiří Lešek.

Největší změnou, kterou na úřadě požadoval a prosadil ji, bylo to, že funkci místostarosty vykonává zastupitel zvolený za stranu, která ve volbách nezvítězila.

„V obci bylo zvykem, že vítězná volební strana takzvaně brala vše,“ vysvětluje starosta.

Jak říká, po převzetí funkce starosty ho nic nepřekvapilo. „V předešlém volebním období jsem jeden rok aktivně pracoval ve funkci předsedy finančního výboru, takže jsem měl potřebný přehled. Prvořadým úkolem, který se nepodařilo včas bývalému starostovi splnit, bylo dokončit administrativu k proplacení dotace na opravu bývalé školy a jídelny. Peníze již máme na bankovním účtu,“ říká Jiří Lešek, který se o post starosty neucházel.

„Byl jsem napsán na kandidátce naší volební strany. Pořadí určili jednotliví kandidáti formou anketních lístků. Všichni mě napsali na první místo. Takže to vyplynulo ze situace,“ doplňuje starosta Veselíčka Jiří Lešek.

SEPEKOV

Nový starosta Sepekov Josef Himl nerad hodnotí svoji práci. „To by měli udělat jiní,“ myslí si.

„Pochopitelně pro sebe si jednotlivá rozhodnutí vyhodnocuji a jsem k sobě dost tvrdý a kritický. Zatím jsem většinou řešil různé poruchy, například téměř všech plynových kotlů v majetku městyse, havárie – propadání kanalizačních vpustí a nově zřícení můstku v Líšnici, malou povodeň. Poslední měsíc jsme věnovali zpracování podkladů pro žádosti o granty a dotace. Tady se teprve ukáže, jestli se nám něco povedlo,“ říká Josef Himl.

„Zatím se snažím podrobně seznámit s chodem úřadu. Trochu jsme upravili a postupně ještě upravíme pracovní náplně. Snažíme se o větší informovanost občanů vývěskami, internetovými stránkami městyse, hlášením místního rozhlasu, případně tiskem. Podařilo se zavést e-mailové diskuse k projednávaným problémům se členy rady a zastupitelstva. Při jednáních zastupitelstva všechny projednávané dokumenty, mapky a plánky promítáme, občané tak mají lepší orientaci, o čem je řeč,“ popisuje novinky na úřadě Josef Himl, který nešel do voleb s cílem, že se stane starostou.

„V červnu loňského roku bych se s vámi přel, že to není možné. Po vyhlášení výsledků voleb jsem byl přijatelnou osobou pro většinou zvolených,“ uzavírá sepekovský starosta Josef Himl.