„Přímý přenos zastupitelstva připravujeme. Návrh subjektu, který představil pilotní provoz, byl příliš nákladný. Chceme nalézt cenově přijatelnou variantu,“ řekl starosta Ondřej Veselý (ČSSD).

Po dlouhé vládě ODS bylo pro ČSSD prioritou i posouzení efektivnosti hospodaření městských společností.

„V současné době formou elekronické aukce vybíráme dodavatele hospodářského auditu domovní a bytové správy. Po vyhodnocení jeho podoby a výstupů jsme připraveni zadat podobný audit také u městských služeb a Centra kultury Písek. Veřejné zakázky města dnes zadávají jednotlivé odbory a městem zřizované organizace. Naším cílem je co nejvíce sjednotit systém těchto zakázek. Z tohoto důvodu připravujeme zřízení pozice pracovníka pro výběrová řízení, který by měl na starosti jejich administraci, vyvěšování informací na webu města a podobně. Zřízení této pozice je uvažováno již v tomto roce a je vázáno na zrušení jiné pozice, aby nedošlo ke zvýšení počtu zaměstnanců úřadu,“ uvedl Ondřej Veselý.

Na public relations města začal pracovat tiskový mluvčí ve spolupráci s vedoucí nově zřizovaného odboru školství a kultury. „Mluvčí pracuje i na nové podobě webových stránek města a sjednocení grafické podoby domén,“ dodal.

V součinnosti s komisemi kulturní a pro cestovní ruch připravuje město změnu grantových pravidel, která by měla být schválena a pro rok 2012 vyhlášena v červnu letošního roku.

„Počítáme mimo jiné se zavedením dlouhodobých grantů či vyhlášení výsledků v předchozím roce tak, aby příjemci grantů věděli již od počátku roku, s jakým příspěvkem mohou počítat,“ dodal Veselý.