„Posláním památníku je kromě jiného péče o uchování trvalé vzpomínky na utrpení Romů internovaných v bývalém cikánském táboře v Letech včetně péče a úpravy pietního místa,“ uvedl ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl.

Současně bude v Kulturním památníku Lety v pondělí nově otevřena replika táborové ubikace včetně vybavení. V infocentru Kulturního památníku bude návštěvníkům zpřístupněna výstava nazvaná Heydrichiáda.

Výstava potrvá do 26. dubna. Ještě před jejím skončením si Kulturní památku Lety 22. dubna prohlédnou učitelé dějepisu a výchovy k občanství v rámci akreditovaného semináře nazvaného Tábory – nástroje persekuce.

Život Romů v předválečných českých zemích a jejich osud zachycuje putovní výstava Lety – život za plotem, která je do 29. března otevřena v Památníku Lidice. Popisuje nejen samotný vývoj tohoto pracovního tábora, ale i běžný život českých Romů.

Z Lidic výstava putuje do Muzea romské kultury v Brně.