Jednání rady města mohou být přítomni zástupci všech klubů zastupitelů, tedy i opozičních. Vyplývá to ze změny jednacího řádu rady města, která byla schválena na čtvrtečním zasedání.

„Nemáme co skrývat před opozicí ani před občany města. Proto také radní souhlasili s tím, aby našemu jednání byli přítomni zástupci opozice pouze s jedním omezením – vždy jedna osoba za klub,“ vysvětlil starosta Písku Ondřej Veselý (ČSSD).

Jednání rady mohli být i dosud přítomni zástupci opozičních klubů. Využili toho zastupitelé za SNK ED Tomáš Franců a Tom Zajíček a Josef Knot z TOP 09. „Jejich účast však musela rada před začátkem každého jednání schválit. Tato procedura nyní odpadá,“ dodal starosta Ondřej Veselý.

Skutečnost, že nové vedení města již koncem minulého roku nabídlo opozičním zastupitelům účast na jednání rady, ovšem jen jako posluchačům, potvrdil Tomáš Franců. Osobně neměl dojem, že by nebyl o závěrech rady dostatečně informován. Jsou k dispozici na webu města a všichni zastupitelé mohou využít svého práva na další informace a vysvětlení.

Za dobrou zprávu označil změnu jednacího řádu rady města další opoziční zastupitel Karel Vodička (KSČM).

„Určitě této možnosti využiji. Ale i z časových důvodů se zúčastním jen projednávání bodů, o které mám zájem. Podstatné bude, zda půjde jen o ‚čumendu‘ nebo se budeme moci k projednávaným věcem také vyjádřit,“ uvedl Karel Vodička.

Zastupitel za TOP 09 Josef Knot tuto možnost také vítá: "Naše strana je připravena respektovat fakt, že schůze Rady města je neveřejná, nicméně možnost zúčastnit se jednání rady města vítáme. Vzhledem k tomu, že jako opoziční zastupitelé nemáme možnost se jakkoli zapojit do diskuse a hlasovat o příslušném bodě, tak TOP 09 nespatřuje žádný zásadní význam být přítomni na jednání. Pravděpodobně se jako opozice dohodneme na jednom zástupci, byť nevylučujeme možnost i více pozorovatelů. Uvítali bychom poměrné zastoupení v radě, které ČSSD před volbami prosazovala," řek Knot.

Výhrady má část opozice k písemným materiálům pro jednání rady na webových stránkách města. Materiály z ní jsou na webu umisťovány v intencích zákona o ochraně osobních dat, tedy v podstatě anonymně.

„Osobně si myslím, že celá tato věc se musí ještě důkladně propracovat, což možná ukáže čas. Nezdá se mi vhodné, aby v usnesení rady města zveřejněném na úřední desce byla vyjmuta jména osob, kterým například na základě legitimních postupů město pronajme pozemek nebo nebytový prostor a podobně. Občan Písku přece má být informován o tom, jak je nakládáno s majetkem města,“ řekl zastupitel za SNK ED Tomáš Franců.

Prostřednictvím webu se podklady pro zasedání rady a zastupitelstva a průběhem jednání mohou seznámit všichni občané. Málo jich využívá možností osobně se účastnit zasedání zastupitelů, protože ta jsou podle zákona o obcích veřejná. Z jednání zastupitelů je pořizován audiozáznam, který obvykle hned druhý den je umístěn na webu města.

V koaliční smlouvě zastupitelé za ČSSD, VPM a ODS slíbili videopřenosy ze zasedání zastupitelstva. Zatím se uskutečnil pokusný videopřenos, nyní se hledá dodavatel této služby.