Od pondělí 14. března po zimní přestávce opět začíná úplná uzavírka Nového mostu přes Otavu. Důvodem je celková rekonstrukce, která by měla skončit do 30. června. Od pondělí začíná také uzavírka úseků silnice v Kollárově a Dvořákově ulici.

Motoristé bydlící například na nábřeží 1. máje budou mít cestu na druhý břeh Otavy znovu pět kilometrů místo dvou set metrů. Chodci budou muset kvůli uzavírce mostu urazit až osmkrát delší vzdálenost. Uzavírka potrvá proti původním předpokladům o 14 dní déle. Auta vjedou na Nový most znovu nejpozději 1. července.
„Pokračování úplné uzavírky silnice II. třídy číslo 139 může být zahájeno nejdříve v pondělí 14. března,“ informoval vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Písku Michal Kovařík.

Důležitou dopravní spojnici uzavřela rekonstrukce loni 2. srpna. Od poloviny prosince je díky zimní technologické přestávce most průjezdný pro osobní automobily v obou směrech, pro chodce je k dispozici jeden chodník.

Uzavírka opět odkloní veškerou automobilovou dopravu na Šrámkův most. V druhé etapě rekonstrukce mostu je v plánu mimo jiné nadzvednutí obou krajních polí mostovky z důvodu rekonstrukce ložisek, úložných prahů a dilatačních závěrů mostu.

Současně by měla v této době společnost ČEVAK opravit porušený kanalizační řad na pravém předmostí, který se v současné době projevuje opakovaným propadáváním vozovky v Kollárově ulici v prostoru křižovatky u nákupního centra Racek. Což bude znamenat další dopravní omezení v Kollárově ulici.

„Od 18. dubna do 8. května bude zcela uzavřena křižovatka ulic Kollárova a nábřeží 1. máje. Přechod pro chodce u obchodního domu Racek bude zrušen. Místo něj bude vyznačen provizorní v prostoru za zábradlím. Objížďka pro veškerou dopravu povede obousměrně ulicemi Erbenovou a Šafaříkovou. Omezení se dotknou i zastávek MHD. Dočasně bude zrušena zastávka Nábřeží 1. máje a zastávka u kulturního domu,“ uvedl Michal Kovařík.

 Odbor dopravy městského úřadu povolil na dobu od 14. března do 30. května zvláštní užívání části vozovky a chodníků. V ulici Jaromíra Malého to bude úsek od ulice Na Trubách po trafostanici před číslem 2312 a v Máchově ulici od ulice J. Malého po Lesní.

Důvodem je rekonstrukce veřejného osvětlení v druhé části Máchovy ulice a v ulici Jaromíra Malého.