Zásluhou moderní medicíny, lepší výživy a zdravějšího životního stylu se věk prodlužuje. Stárnutí však přináší problémy nejen pro lidi samotné, ale i pro společnost.

Město Písek dává do sociálních a dalších služeb pro seniory nemalé peníze. Stačit to rozhodně nebude už také proto, že stát prostředky do této oblasti omezil a další omezení lze čekat i příští rok.

„Ani pokladna města není bezedná. Musíme proto odpovědně vyhodnotit situaci v sociálních službách a společně s neziskovými organizacemi i soukromými zařízeními stanovit, kolik lidí, kde a jaké služby potřebuje, které služby jsou přetížené a které naopak málo využívané. Přesto však Písek, jako jedno z mála měst, zachoval výši financí, které do sociálních služeb plynou, v celém rozsahu tak jako v minulých letech,“ uvedla Hana Rambousová (VPM), místostarostka Písku.

Město je zřizovatelem rozpočtové organizace Pečovatelská služba a jesle. Jen na stravovací středisko a pečovatelky jde z městské kasy každoročně téměř dvanáct milionů korun.

Budova na nábřeží 1. máje, kde organizace sídlí, naléhavě potřebuje rekonstrukci. Počítalo se s evropskými penězi, město dotaci nedostalo.

Právě ve čtvrtek budou radní rozhodovat o variantách řešení stravovacího střediska pro důchodce. Byť částečnou rekonstrukci objektu bude město muset zřejmě financovat z vlastního rozpočtu.