Na otázku Co trápí lidi v Králově Lhotě? existuje jednoduchá odpověď. Je to kvalita nebo spíše nekvalita vody.

„V současnosti máme rozpracovaný projekt a vydané stavební povolení na vodovod. Připravujeme rozpočet na stavbu vodovodu. Ten by mohl být hotov za měsíc, potom můžeme začít s výběrovým řízením a žádostí o dotaci,“ říká starosta Jiří Soukup. Voda v Králově Lhotě se vyznačuje vysokým obsahem manganu a dusičnanů. „Vodovod, který tu je, byl zčásti postaven v padesátých letech, obec ho převzala po JZD. Nevím, jak se dříve dělaly rozbory, ale my je dnes musíme dělat čtyřikrát ročně,“ poznamenává starosta.

Obec se chce také efektivněji chránit před následky velké vody, opět ale naráží na nedostatek financí.

„Máme zpracovaný projekt na polder, máme vydané stavební povolení, ale jde o peníze. Sice tu nemáme řeku, ale potok dělá po deštích nebo po tání sněhu problémy. Aby se voda nedostala do obce, je třeba ji nějak zachytit. Stavební povolení máme už přes tři roky, rádi bychom to udělali, ale prvořadý úkol je voda,“ ujišťuje starosta.

Na konci roku 2008 vyčistila obec svůj rybník, zatím v něm ale žádné ryby nemá. „Chtěli bychom tam nějaké ryby nasadit. Ale opět záleží na penězích,“ tvrdí Soukup.

Králova Lhota má rozpočet na letošní rok vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů jsou dva miliony tři sta tisíc korun. „V současné době jsme bez dluhů. Pokud budeme stavět vodovod, tak se to změní, ale nedá se nic dělat,“ poznamenává starosta.

V Králově Lhotě se i přes nedostatek peněz v posledních letech povedlo uskutečnit některé plánované akce. „Opravili jsme část komunikací, stejně tak kapličku na návsi, u které bylo nutné opravit celou střechu. Kromě toho už máme rekonstruovaných tři sta metrů vodovodu,“ vzpomíná Soukup na uplynulé roky.

Stejně jako jiné obce využívá i Králova Lhota lidi na veřejně prospěšné práce. „Bývají tady tři čtyři lidé. Jsou to většinou lidé z naší obce, protože tady není možné najít žádnou práci. Lidé musí jezdit buď do Mirovic, nebo až do Písku. Spojení autobusem do okolí také není moc dobré,“ stěžuje si Soukup.