Místní části města – Semice, Smrkovice a Nový Dvůr – jsou členy Dobrovolného svazku obcí (DSO) severního Písecka a DSO mezi Vltavou a Otavou, jejichž hlavním cílem je společně řešit problémy ve spravovaném území. Jejich zástupci jsou například v komisi pro řešení výstavby dálnice D3 a rychlostní komunikace R4, zabývají se finanční podporou výstavby cyklostezek, řešením přechodů pro chodce atd.

Město za každého obyvatele místních částí platí příspěvek do svazku ve výši 37 a 35 korun. Letos by příspěvek do obou svazků činil 64 tisíc korun.

Píseckým zastupitelům byl předložen návrh na vystoupení z obou svazků. Ti však nesouhlasili. Miroslav Sládek (ODS) upozornil na to, že místní části neměly možnost se k tomu vyjádřit. Jiří Lejčar poukázal na úlohu svazků při řešení problémů zejména v dopravě a ochraně životního prostředí. Radek Boček (ČSSD) připomněl důležitou úlohu DSO po zrušení okresních úřadu, ale i to, že v účasti města v různých svazcích je třeba udělat pořádek.

Vnímejme to tak, jako když starší bratr pomáhá mladšímu. Pro rozpočet města je příspěvek zanedbatelnou částkou, ale malým obcím pomůžeme,“ uvedl Tom Zajíček (SNK ED).

Zastupitelstvo uložilo radě města prověřit účast Písku ve všech DSO z hlediska účelnosti a nákladů a navrhnout změny.