Oprava a výstavba dětských hřišť byla ještě nedávno předmětem ostrých sporů mezi městem, městskými službami a veřejností. Ke zklidnění přispělo vytvoření skupiny Za hřiště.

„Zástupci veřejnosti v této skupině odvádějí obrovský kus práce. Diskutují s rodiči malých i větších dětí, kde a jaké hřiště by bylo nejvodnější, podílejí se na zadání výběrových řízení i na výběru dodavatelů,“ uvedla místostarostka Hana Rambousová (VPM).

Zástupkyně občanů ze skupiny Za hřiště Magdalena Myslivcová, Jana Putnová, Dagmar Hovorková a Dagmar Chmelíková se podílely také na přípravě veřejného projednávání obnovy dětských hřišť na území města v letošním roce. V městském rozpočtu je vyčleněno 1,6 milionu korun, v plánu jsou tři lokality a celkem čtyři hřiště.

"S mnoha rodiči i dalšími obyvateli těchto lokalit jsme již diskutovali, ale chceme dát veřejnosti ještě znovu příležitost, aby se k záměru vyjádřila. Uvítáme i připomínky a náměty těch, kteří sice už mají děti odrostlé, ale v těchto místech bydlí a provoz hřišť se jich určitě nějakým způsobem dotkne,“ připomněla Magdalena Myslivcová ze skupiny Za hřiště.

U Svatého Václava jsou celkem tři dětská hřiště. Po dohodě s osadním výborem se dvě, na náměstí a ve Vojenově ulici, letos obmění. Třetí ve staré zástavbě ve Strakonické ulici přijde zřejmě na řadu až příští rok.

Na setkání s občany se nejvíce diskutovalo o obnově hřiště v parku Na Sadech. Jeden z přítomných požadoval, aby se hřiště posunulo více do parku. Jeho umístění u křižovatky dvou komunikací je pro děti nebezpečné. Navíc na pískoviště běhají psi, v noci se zde zdržují opilci.

Vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku Miloslav Šatra ale připomněl, že by to znamenalo značný zásah do vzrostlé zeleně.
„Na všech hřištích jsou tabulky zakazující vstup se psy. Někteří lidé je však nerespektují. Hodně záleží na každém z nás, abychom je dokázali napomenout nebo upozornit na tyto nešvary. Já to tak dělám,“ přidala svoje zkušenosti Dagmar Hovorková ze skupiny Za hřiště.

Čtvrté hřiště se bude obnovovat v Otavské ulici mezi druhým a třetím věžákem. „V blízkém okolí je podle průzkumu kolem 150 dětí ve věku do 15 let, takže o hřiště je velký zájem a určitě bude hodně využívané,“ poznamenala další členka skupiny Za hřiště Jana Putnová.

Na nedořešenou situaci kolem dětského hřiště ve vnitrobloku v Budovcově ulici, kde je zároveň parkoviště, poukázala Věnceslava Skřivánková. Podle slov místostarostky Rambousové se tím bude zabývat rada města.