Na prvním řádném zasedání nově zvoleného zastupitelstva 9. prosince uplynulého roku byla ustavena pracovní skupina, ve které kromě starosty Ondřeje Veselého (ČSSD) byli zástupci i dalších politických stran: Jan Adámek (VPM), Miroslav Sládek (ODS), Rudolf Tyll (TOP 09), Jiří Lejčar (KSČM) a Luboš Průša (SNK ED).

Úkolem bylo připravit návrh etického kodexu člena zastupitelstva města Písku. „Po odsouhlasení by byl dokument předložen zastupitelům k podpisu s tím, že připojení k etickému kodexu je dobrovolné,“ uvedl starosta Ondřej Veselý.

Kodex měl doplňovat předpisy České republiky, které se týkají mandátu zastupitele. Mimo jiné v něm zastupitelé měli slíbit, že při plnění svých funkcí budou vždy sloužit veřejnému zájmu a zodpovídat se všem občanům města, včetně těch, kteří je nevolili.

Povinností zastupitele je vyhnout se střetu zájmů. V boji s korupcí jde příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou v souvislosti s jeho postavením nabízeny.

Návrh kodexu byl předložen na únorovém zasedání, ale při hlasování ho většina zastupitelů odmítla. Podle jejich názoru dostačující pro výkon funkce je slib zastupitele.