Nový organizační řád schválený uplynulý čtvrtek radou města přinese od 1. dubna změny na některých odborech. Hlavním důvodem jsou nutné finanční úspory. Město se mimo jiné musí vyrovnat s menší částkou, kterou mu stát posílá za výkon státní správy. Zatímco vloni přišlo do městské kasy 55,7 milionu korun, letos je to o více než 6,5 milionu korun méně.

„Obecně nelze říci, že by přibyla nová agenda, ale rozšiřuje se. Zvyšují se nároky na elektronizaci, úschovu elektronických dokumentů a služby pro občany. Část výkonu státní správy jsme tak nuceni dotovat z městského rozpočtu,“ vysvětlil místostarosta Vojtěch Bubník (VPM).

Zřejmě k největším zásahům do organizace městského úřadu patří zrušení odboru kultury a cestovního ruchu, oddělení kultury a oddělení cestovního ruchu.
„Nově vzniklý odbor školství a kultury bude zatím bez oddělení. Necháváme časový prostor k rozhodnutí vedoucí tohoto odboru Marii Cibulkové. Oba památkáři přecházejí na odbor výstavby a bude ošetřeno, aby nedocházelo ke střetu zájmů,“ uvedl starosta Ondřej Veselý.

Z působnosti městského úřadu odejde infocentrum, které se přestěhuje do Sladovny, a s ním i odpovídající finanční částka. „Myslím, že dokážeme ošetřit ve smlouvě, aby infocentrum nepropagovalo jen Sladovnu, ale aby sloužilo cestovnímu ruchu jako celku,“ dodal Veselý.

Další změnu zaznamená odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, kde se ruší oddělení sociální péče a agenda se převádí do sloučeného oddělení doplňkové a sociální péče.