Co připravujete na novou sezonu?

„V letošním roce zahájí Milevské muzeum svou sezonu ve čtvrtek 3. března vernisáží výstavy o minulosti a přítomnosti stavebnice Merkur, kterou dobře znaly a znají celé generace českých dětí.

V neděli 27. března opět chystáme v pořadí už druhý Den květin, který v loňském roce zaznamenal velký zájem veřejnosti. Jedná se o prodejní výstavu květin živých a suchých, spojenou s ukázkami vazeb pro slavnostní i smuteční příležitosti.

V neděli 24. dubna se bude v muzeu konat už tradiční Velikonoční jarmark řemesel, spojený s ukázkami malování kraslic a předváděním dalších rukodělných starých řemesel.

Na počátku května (termín ještě není přesně stanoven) otevřeme hlavní výstavu letošní sezony. Bude to výstava numizmatická, zatím s pracovním názvem Groše, zlatky, koruny. Chceme zde představit celou škálu starých platidel od antických mincí a denárů či brakteátů přes platidla doby renesance a baroka až po bankovky z časů I. republiky a nedávné socialistické epochy. Jádrem výstavy však bude několik archeologických nálezů mincí z okolí Milevska, které jsou uloženy v našich sbírkách. Veřejnost je už dlouho neviděla, a tak teď bude mít možnost se s nimi opět seznámit. Rádi bychom také návštěvníkům představili nové přírůstky numizmatické sbírky za poslední roky, ať už se jedná například o téměř kompletní sady bankovek z let 1953 – 1989 nebo třeba poukázky, které byly místo peněz vydávány obyvatelům terezínského ghetta v období protektorátu.

V podzimních měsících chystáme výstavu o nových přírůstcích muzejních sbírek s názvem Tajnosti depozitáře a poslední výstavou letošního roku budou opět vánoční betlémy. V prosinci samozřejmě nebude chybět už tradiční adventní jarmark v muzeu.“