6.2. Mgr. Marii Velíškové z Písku syn Václav
 7.2. Lence Hanusové z Milevska dcera Jana
 7.2. Ireně Polodnové z Milevska syn Lukáš
 7.2. Michaele Zvonařové z Milevska syn Filip Weber
 8.2. Janě Krupauerové z Písku syn Jakub Studený
 9.2. Lucii Perlové z Písku syn Tomáš
10.2. Lence Krupkové dcera Simona
10.2. Kamile Duškové z Týna nad Vltavou syn Jakub Růžička
10.2. Marii Matouškové z Vodňan syn Daniel Ďuriač
11.2. Šárce Švábové z Putimi dcera Aneta Fučíková
12.2. Kateřině Ježkové z Kučeře syn Tomáš
15.2. Martině Hvězdové z Volar syn Jan