Město se chová špatně k cyklistům, ti pak v Písku neutrácejí peníze. Brzy by se to mělo změnit.

„Písek a okolí má určitě mnoho cyklostezek. Přesto, když se dělají rekonstrukce ulic, nikde není cyklistický pruh. Myslím si, že je to škoda,“ řekl na veřejném projednávání koncepce cestovního ruchu manažer hotelu Biograf Vít Klásek.

„Myslím si, že je škoda, pokud, když už se nám podaří tuto velikou skupinu turistů oslovit, nejsme schopni je navést třeba na Sedláčkovu stezku,“ uvedl Klásek.

Na jeho názor reagoval Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Písek.

„V minulém roce se na nás obrátil student dopravní fakulty ČVUT s tím, že by rád jako svoji diplomovou práci zpracoval téma spojené s dopravou v Písku. Jeho projekt by měl přinést řešení, jak eliminovat problémová místa v Písku,“ vysvětlil Kovařík.

Student ČVUT uskuteční dotazníkový průzkum mezi Písečany, s jeho prací pak bude město dále pracovat. Výhodou je, že studie bude zcela zdarma.