Město patří k průkopníkům v zavádění monitorovacího systému, i když zpočátku k tomu byla ze strany obyvatel značná nedůvěra. Dnes už si lidé na přítomnost kamer na veřejných místech zvykli a většinou je nevnímají.

„Celý monitorovací systém je důležitou součástí prevence kriminality a pomáhá odhalit to, co by bez kamer bylo obtížné. Připomenu příklady z poslední doby, kdy se zásluhou kamer podařilo odhalit pachatele vloupání do stánku nebo ublížení na zdraví. Kvalita snímaného obrazu je už dnes taková, že pomůže při identifikaci pachatele,“ vysvětlil Jaroslav Rapant, manažer prevence kriminality Městské policie v Písku.

"Zpočátku jsem měl ke kamerám vážné výhrady, teď uznávám, že pomáhají při odhalení zejména zlodějů a vandalů. Přesto to není zrovna příjemný pocit jít po ulici a vědět, že vás kamera sleduje,“ konstatoval Oldřich Kučera z Písku.

Součástí monitorovacího systému městské policie je v současnosti dvacet kamer, o jejichž umístění město rozhodlo po konzultaci s republikovou policií a na základě žádostí občanů.

„Hodně připomínek se týkalo bezpečnosti lidí v Palackého sadech. Reagovali jsme na to instalací dvou kamer, které hlídají hlavní cestu a prostor kolem průchodů na Velké náměstí a do Heydukovy ulice. Výrazně jsme také posílili kamerový systém na sídlišti Portyč,“ uvedl Jaroslav Rapant.

V dohledné době Městská policie v Písku s rozšířením monitorovacího systému nepočítá. Prioritou pro letošní rok, se kterou souhlasilo také zastupitelstvo města, je posílit propojení kamerového systému mezi městskou a republikovou policií.

„Naše současné propojení s budovou Policie ČR je nedostačující. Propustnost starých mikrovlnných bezdrátových spojů neumožňuje kvalitní zobrazení,“ upřesnil Jaroslav Rapant.

Náklady na tento projekt představují částku 370 tisíc, městská policie má možnost získat dotaci od ministerstva vnitra ve výši 320 tisíc korun, takže městskou pokladnu by lepší propojení monitorovacího systému stálo 50 tisíc. Uchazečů o tuto dotaci je hodně a peněz málo. O tom, jak žádost dopadla, by se Písečtí měli dozvědět pravděpodobně v dubnu.

Městská policie musí také počítat s obměnou kamer. Některé jsou staré deset i dvanáct let a kvalita jejich snímání již není na odpovídající úrovni.