Město ve srovnání s dalšími nejen jihočeskými městy na celou oblast kultury každoročně přispívalo slušnou částkou. Problémy byly s tím, jak a komu tuto hromádku rozdělit. Obvykle největší diskuse byla o Zlatém fondu kultury a grantech.

Platí to i letos. Kulturní komise rady města doporučila do Zlatého fondu kultury následující akce: Národní divadelní přehlídku Šrámkův Písek (50 tisíc korun), Mezinárodní folklorní festival (400 tisíc), Mezinárodní festival studentských filmů (30 tisíc) a Festival nad řekou (800 tisíc). Kromě toho navrhla, aby po 125 tisících korunách dostaly Divadlo Pod čarou a Taneční centrum Z. I. P. na provoz.

Poslední dva návrhy však neodpovídají dosud platným pravidlům a radní proto rozhodnutí odložili s tím, že starosta Ondřej Veselý se zúčastní jednání kulturní komise. To se uskutečnilo za účasti starosty v pondělí, kdy komise návrhy také znovu probírala.

„Byli jsme některými sdělovacími prostředky obviněni, že máme velké oči. Ale tak to rozhodně není,“ zdůraznila předsedkyně kulturní komise a zastupitelka za TOP 09 Klára Humpálová a pokračovala:

„Zlatý fond může rozdělit podle platných zásad maximálně deset procent prostředků na kulturu, což by byla pro rok 2011 částka 3,3 milionu korun. Kulturní komise podala návrh, aby částka 800 tisíc vyčleněná v rozpočtu města přímo na Festival nad řekou, byla přesunuta do Zlatého fondu, kam podle nás tento festival patří. Alokovaná částka tomuto festivalu i pro letošek samozřejmě zůstane. Jedná se o krok, který začleňuje tuto částku do městem nadefinovaných standardních možností podpor v kultuře. Tento krok má mimo jiné vést pořadatele k efektivnějšímu využití tohoto příspěvku.“

Znovu se diskutovalo i o podpoře Zipu a Podčáry ze Zlatého fondu. Podle současných pravidel se do Zlatého fondu nepodávají žádné žádosti. Členové komise se shodli na tom, že nominovat totiž může prakticky kdokoli cokoliv. Nominace ale neobsahuje žádné konkrétní záměry ani rozpočet. To řeší až následně s podpořenými subjekty odbor kultury, a to až po odsouhlasení konkrétních částek radou a zastupitelstvem. Subjekt tedy až následně určuje, na co konkrétně budou prostředky vynaloženy.

„Původní záměr komise byl doporučit Z. I. P. a Podčáru do Zlatého fondu s tím, že by bylo až následně projednáno, které konkrétní akce budou těmito prostředky podpořeny. Za současných pravidel ale návrh radou neprošel,“ podotkla Klára Humpálová.

Za těchto pravidel není možné činnost těchto organizací žádným způsobem podpořit. „Doporučujeme zahájit jednání o změně zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kulturních aktivit a cestovního ruchu a systému financování kultury v Písku,“ sdělila závěry z jednání Humpálová.

V nominaci do Zlatého fondu pro letošní rok kulturní komise ponechala: Festival nad řekou, divadelní přehlídku Šrámkův Písek, Mezinárodní folklorní festival a Mezinárodní festival studentských filmů.