V ubytovně U Bazénu bydlelo dvacet a občas i více lidí. Od začátku tohoto týdne už to neplatí. Provozovatel Zdeněk Štůsek ji bez náhrady uzavřel, lidé ji museli okamžitě opustit, a mohli si zde v jedné místnosti nechat pouze věci. Důvodem je prý nutná rekonstrukce.

„To není pravda. Musel bych o tom něco vědět, navíc objekt prošel rekonstrukcí před několika lety,“ zdůraznil majitel budovy Ivan Svatoš a pokračoval: „Objekt jsem pronajal Zdeňku Štůskovi, který si zde otevřel ubytovnu. Ovšem dlouhodobě neplatil nájem, ani za elektřinu, vodu a další služby. Proto jsem nájemní smlouvu vypověděl.“

Zdeňka Štůska se nám nepodařilo oslovit na žádném z mobilních čísel, která má Písecký deník k dispozici. Jisté je, že od svých nájemníků peníze dostával, nejméně od těch, kterým bydlení na ubytovně platilo město.

„V průměru tak za deset lidí jsme peníze posílali přímo na účet Zdeňka Štůska. Týkalo se to ale jen těch, kteří splňovali podmínky na příspěvek v hmotné nouzi. Někteří z těchto lidí se po uzavření ubytovny na nás již obrátili. Dali jsme jim seznam ubytoven, ale jestli je tam přijmou, to už nemůžeme ovlivnit,“ uvedla Blanka Příhodová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Písku.

Město speciální ubytovnu pro bezdomovce nemá. „Lidé, kteří museli opustit ubytovnu U Bazénu, však mezi bezdomovci skončit nemusí. Mají další možnosti ubytování, ale musí o něj mít zájem a dodržovat určitá pravidla,“ řekla místostarostka Hana Rambousová (VPM).

Pro lidi, kteří se ocitnou ve složité situaci, čekají na přídělení či koupi bytu nebo ze dne na den o bydlení přijdou, je v Písku k dispozici několik zařízení, včetně městských.

„V kapacitě ubytoven města však musíme nechávat určitou rezervu pro případná soudní vystěhování, takže není možné je stoprocentně naplňovat,“ upozornila ředitelka Domovní a bytové správy v Písku Zdeňka Řezáčová.

Zejména po vzniku průmyslové zóny si v Písku několik ubytoven otevřeli soukromí vlastníci. I když v některých je volná kapacita, ne všichni lidé z uzavřené ubytovny U bazénu je mohou využít.

„Už mě tři navštívili, ale nepořídili. Bydleli tady před časem a museli ubytovnu opustit. Neplatili nájem, vodili si sem spousty kamarádů, vraceli se domů opilí. O takové nájemníky rozhodně nestojím,“ řekl včera jeden z provozovatelů ubytovny, který si nepřál zveřejnit jméno.

Někteří bezdomovci ani nechtějí změnit způsob života. „Odmítají se podřídit určitým pravidlům, někteří i příležitostně pracují, ale nezaplatí si ani nejlevnější bydlení,“ uvedl na základě svých poznatků vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Jiří Rybák.

V Písku je zatím kolem desítky bezdomovců. „Většinou se pohybují kolem marketů. Lidé nám občas zavolají, že je obtěžují, nebo pijí na veřejnosti, což městská vyhláška zakazuje. Strážníci je přimějí, aby alkoholické nápoje znehodnotili, ale oni si za chvíli znovu něco koupí, nebo jdou jinam,“ zhodnotil situaci velitel Městské policie v Písku Jan Liška.

Zda část vystěhovaných z ubytovny U bazénu skončí jako bezdomovci, zatím není jisté. Zítra by se mělo uskutečnit jednání mezi majitelem objektu a provozovatelem ubytovny.