Umožnit účast co největšímu počtu občanů má posunutí začátku zasedání zastupitelstva na 14 hodin.

V Bílých trámech Sladovny zastupitelé ve čtvrtek budou mimo jiné jednat o návrhu vyhlášky o místním poplatku za provozovaní výherních hracích přístrojů nebo jiného technického zařízení povoleného ministerstvem financí. Ke konci uplynulého roku bylo na území města 144 výherních hracích přístrojů, ze správních a místních poplatků dostala městská pokladna přes šest milionů korun, loňský výtěžek bude znám až letos v dubnu.

 Zastupitelům bude předložena informace o tom, jak se zamezí zatékání do střešní konstrukce domu č. p. 450 v ulici V Portyči a informace o možné dotaci z Regionálního operačního programu na rekonstrukci zimního stadionu.

 Jedním z bodů dnešního programu zasedání zastupitelů je městský program prevence kriminality. Posoudí dva projekty, na které by bylo možné žádat dotaci ministerstva vnitra.

Program:

1) a) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu jednání
2) Informace o stavech finančních prostředků na účtech a úvěrech města Písku, nedokončené investiční akce z roku 2010
3) Návrh vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
4) Odpis pohledávky po p. Josefu Samcovi
5) Návrh na změnu účelu poskytnutého příspěvku na sociální účely na rok 2010
6) Záměry prodeje majetku města
7) Jiné dispozice s majetkem města
8) Konečné schválení majetkových smluv
9) Návrh na převod bytových jednotek a vzdání se předkupního práva
10) Informace o postupu odstraňování zatékání do střešní konstrukce čp. 450, V Portyči
11) Informace k objektu čp. 34 Semice
12) Informace o možnosti poskytnutí dotace z ROP na rekonstrukci zimního stadionu
13) Účast města na budování veřejné sítě vodovodů, kanalizací a komunikací
14) Městský program prevence kriminality na rok 2011
15) Návrh na zajištění video přenosu jednání zastupitelstva města Písek prostřednictvím internetu a na způsob zveřejňování video záznamů z jednání zastupitelstva
16) Stanovení konkrétních úkolů pro uvolněné členy zastupitelstva
17) Návrh na stanovení odměn a darů zastupitelům a spolupracovníkům města
18) Kontrola plnění usnesení
19) Různé
a) Revokace usnesení ZM č. 311/09 a 345/10 (materiál na jednání)
20) Interpelace
21) Závěr