Obyvatelé menších obcí, kteří potřebují pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb a zároveň chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, jsou často odkázáni pouze na pomoc rodiny. Málokteré terénní služby poskytované ve městě Písku zajišťují péči i v okolních obcích.

„Proto pro obyvatele obce Čížová a nejbližšího okolí vznikl od 1. ledna letošního roku Seniorský klub Písek, o.p.s. Mezi hlavní činnosti této obecně prospěšné společnosti patří mimo jiné poskytování terénní pečovatelské služby občanům nad pětašedesát let, kteří potřebují pomoc jiné osoby,“ informovala Martina Mikátová ze Seniorského domu Písek, a.s.

Mezi poskytované činnosti patří především pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Seniorský klub Písek, o.p.s. funguje každý všední den od 9 do 13.30 hodin. Zájemci o službu mohou kontaktovat sociální pracovnici, která jim předá veškeré potřebné informace.