Do roku 2013 mohou obce, které leží v ochranném pásmu vodního zdroje nebo v oblasti Natura 2000, žádat o dotaci na výstavbu čističky. „Obcí je hodně a je otázka, jestli je stát schopný zajistit peníze pro všechny zájemce,“ říká Hana Zahradníková z odboru životního prostředí Krajského úřadu v Českých Budějovicích.

Z vesnic, které zasahuje Natura 2000, čističku plánují v Oseku nebo v Branicích.

Osek – „Patříme do oblasti Natura 2000 a stále nám vyhrožují, že bychom ji měli mít mezi prvními. Na rok 2013 jsme si naplánovali, že budeme žádat o dotaci alespoň na plány na čističku,“ říká starosta Oseku Pavel Procházka.

„Čističku jsme plánovali kořenovou, pak biologickou, ale zatím vůbec nevíme, kde na ni vezmeme,“ dodává starosta Procházka. Jak doplňuje místostarosta Oseku Jan Pleskač, podle regulí by čistička měla být hotová do roku 2015.

„Je otázka, jestli to je vůbec reálné,“ dodává Pleskač. Před pěti lety byl rozpočet na oseckou čističku dvacet pět milionů korun.

Branice – V Branicích odhadují, že by čistička s kanalizací stála asi dvacet milionů korun. Území obce se částečně nachází v pásmu Natura 2000. „To by měla být výhoda při posuzování žádosti o dotaci,“ říká starosta Branic Stanislav Češka.

Obec už má zpracovanou projektovou dokumentaci na ČOV, zaplatila za ni dvě stě padesát tisíc korun. „V letošním roce budeme žádat o peníze na výstavbu čističky ze Státního fondu životního prostředí,“ dodává Stanislav Češka. Na čističku by bylo napojeno sto deset domů.