Ještě v uplynulém roce byly příjmy plynoucí z členství v dozorčích radách městských společností zahaleny tajemstvím, a tak není divu, že o jejich výši lidé spekulovali.

Od letošního roku by tyto příjmy měly být veřejné. Rada města uložila jednatelům městských společností Lesy města Písku, Městské služby Písek a Veřejné služby, aby od všech členů dozorčích rad získali souhlas se zveřejněním odměn za tuto práci.

Starosta Ondřej Veselý (ČSSD) se zveřejněním příjmů za uplynulý rok problém nemá. Jako řadový zastupitel dostával za práci v dozorčí radě Lesů města Písku patnáct tisíc korun čistého za rok a jako člen představenstva společnosti Paliva pobíral dva a půl tisíce měsíčně.

Od letošního roku jako starosta už tyto příjmy mít nebude.

„Ze zákona o střetu zájmů nemají nárok na odměnu plynoucí z členství ve správních a dozorčích radách firem s majetkovou účastí města uvolnění zastupitelé, v případě Písku jsou to starosta a oba místostarostové,“ vysvětlil Ondřej Veselý.

Rada v uplynulém týdnu zasedala jako valná hromada tří městských společností, odvolala členy dozorčích rad a jmenovala nové.