Milevsko - „Celorepublikově je hlášeno navýšení populace, to ovšem úplně neplatí pro milevský region. Pokud se bude počet prvňáčků v následujících letech zvyšovat, budeme mile překvapeni,“ říká ředitel Základní školy T. G. Masaryka Milevsko Martin Hrych.

Škola předpokládá, že stejně jako loni otevře dvě první třídy. „Rádi bychom, kdyby bylo o několik dětí víc. Nyní máme čtyřicet prvňáčků,“ dodává ředitel Martin Hrych. Zápis do první třídy se ve škole uskuteční v pátek a v sobotu a bude laděný „do zimy“.

A čím se škola snaží nalákat rodiče, aby své potomky zapsali právě u nich?

„Domnívám se, že rodiče se pro naši školu rozhodují, protože poskytuje kvalitní výuku, při které využíváme nové metody práce, ale také z důvodu vhodného přístupu učitelů k žákům. Děti i jejich rodiče musí cítit, že škola se zajímá o každého žáka. Všichni chceme v životě zažít úspěch, mít pocit, že se nám něco daří. Myslím si, že nejlepších výsledků můžeme dosáhnout tím, že na žáky budeme nároční, ale na druhou stranu musí cítit, že je respektujeme a máme rádi,“ říká ředitel školy Martin Hrych.

Sepekov – V sepekovské základní škole vsadili na kurz Předškoláček, který zahájili v loňském roce. „Zatím jsme připravili dvě setkání, další plánujeme na březen nebo na duben,“ říká ředitelka Jaroslava Chotěborská.

Děti si díky Předškoláčku mohou zacvičit v tělocvičně nebo si vyzkoušet, jak se sedí v lavicích. První setkání si nenechalo ujít dvacet dětí, při zatím posledním byl zájem ještě větší, dětem se nechtělo domů, a tak Předškoláček trval déle než minule.

„Snažíme se, abychom se také prezentovali v médiích, a obec novým žákům dává příspěvek,“ doplňuje ředitelka Chotěborská.
Podle informací starosty Sepekova a bývalého ředitele školy Josefa Himla zastupitelé odsouhlasili, že každý nový žák školy dostane příspěvek tisíc pět set korun.

Na zápise, který bude v pátek a v sobotu, očekávají v Sepekově osmnáct či devatenáct dětí. „Zápis bude klasický. Jaký program si pro děti učitelka vymyslí, záleží na ní. Na zápise budou pomáhat žáci ze starších ročníků,“ dodává ředitelka Jaroslava Chotěborská.

Kovářov – V Základní škole Kovářov předpokládají, že k zápisu do první třídy přijde v pátek a v sobotu kolem dvaceti dětí. Do první třídy nyní chodí jedenáct dětí, od září by mělo být v Kovářově více prvňáčků. „Do budoucna výrazný nárůst neočekáváme, v první třídě by mělo být do dvaceti žáků,“ odhaduje ředitel kovářovské školy Libor Mandovec.