Kvůli pětikoruně budete muset zaplatit pětisetkorunové penále. Tak je totiž nyní nastavena minimální sankce při pozdním podání přiznání daně z nemovitosti.

Podle nového zákona vzniká i na dani z nemovitostí poplatníkovi povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost.

„Pokuta vzniká v případě, podá-li poplatník přiznání po stanovené lhůtě se zpožděním delším než pět pracovních dnů. Pokuta je sice ve výši 0,05 procenta stanovené daně za každý následující den prodlení až do výše pěti procent stanovené daně. Zároveň je ale daňovým řádem stanovena minimální výše pokuty za opožděné podání daňového přiznání v částce 500 korun, která bude ze zákona v těchto případech uložena vždy. A je úplně jedno, jestli má poplatník zaplatit daň třeba jen deset korun,“ varuje ředitel Finančního úřadu v Písku Jaroslav Rabas.

Poplatník, kterému vznikla povinnost na zdaňovací období roku 2011 daň přiznat, je povinen podat přiznání k dani z nemovitostí do konce ledna 2011.