Milevské muzeum zrenovovalo městskou pokladnu z druhé poloviny 17. století. Tato velká železná truhlice ze silného plechu je ve sbírkách muzea od roku 1964.

„Stručný zápis v přírůstkové knize muzea uvádí, že pokladna byla do muzejních sbírek převezena ze zdejší budovy čp. 1 na nynějším Benešově náměstí. Budova byla postavena v polovině 17. století jako milevská radnice, a tak je velmi pravděpodobné, že ona železná truhlice je městskou pokladnou,“ říká ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář.

V letošním roce získali milevští muzejníci dva granty Jihočeského kraje na restaurování sbírkových předmětů. Část peněz byla určena právě na obnovu železné pokladny, a tak v září putovala pokladna k píseckému restaurátoru Petru Kozákovi.

„Na celé věci je pikantní ta skutečnost, že od pokladny neexistoval klíč, takže ze stávajících pracovníků Milevského muzea ji vlastně nikdo nikdy neviděl otevřenou. Při pohybu truhlice jsme však jasně slyšeli, že uvnitř se cosi pohybuje,“ popisuje Vladimír Šindelář.

„Byli jsme tedy velmi zvědavi, co uvnitř po otevření truhlice nalezneme. Výsledek nás potěšil. Kromě několika bezcenných drobností, jako byla stužka od rakousko-uherské medaile a poškozená opasková přezka ze stejné doby, jsme vevnitř našli peníze. Nebyla to žádná závratná částka, jednalo se zhruba o dvacet mincí z rozmezí let 1796 – 1864, tedy z časů rakouských císařů Františka I. a Františka Josefa I. Ani sběratelská hodnota mincí není nijak vysoká, ale protože zrovna těchto platidel v našich sbírkách není mnoho, máme z nich radost. Navíc historická milevská pokladna je v nynější době patrně jednou z mála pokladen v tomto státě, kde ještě zbyly nějaké peníze, “ podotýká s úsměvem ředitel muzea.

Tím však překvapení kolem historické pokladny ještě zdaleka nekončí. Když totiž restaurátor sejmul z pokladnice horní vrstvu barvy a prachu, zjistil, že pod letitým nánosem byla pestrá malířská výzdoba. Dochovalo se z ní tolik, že bylo možno její chybějící části rekonstruovat.

„Výsledkem je, že se pokladna po dokončení prací zaskvěla ve své původní kráse, tak, jak ji naši předkové někdy ve druhé polovině 17. století pro město Milevsko dali zhotovit. Pouze na víku pokladny se z barevné výzdoby dochovalo tak málo, že rekonstrukce už nebyla možná,“ říká ředitel muzea Vladimír Šindelář.

Restaurování malířské výzdoby sice trochu zvýšilo původní rozpočet projektu, ale zato nově zrestaurovaná městská pokladna, jak ředitel doplňuje, bude v příští sezoně jedním ze zajímavých exponátů na prohlídkové trase Milevského muzea