Městský úřad se snaží jít s dobou a využívat nejmodernější audiovizuální techniku. Ve čtvrtek poprvé mohou lidé sledovat průběh zasedání zastupitelstva v on–line přenosu na monitorech svých počítačů.

„V některých městech je to už samozřejmost. Jsem rád, že se rozhoupala i radnice v Písku. Vždyť kdo má čas sedět skoro celý den v nějaké zasedačce,“ komentoval rozhodnutí vedení písecké radnice sedmatřicetiletý Jiří Petrák.

Přenos se uskuteční pomocí bezobslužného kamerového systému, který je přiřazen k současnému hlasovacímu zařízení. Diváci uvidí a uslyší diskusi a současně na monitoru bude zobrazen titulek s názvem projednávaného bodu, jméno a politická příslušnost řečníka. Odkaz na video on–line přenosy je na webových stránkách města v sekci zastupitelstvo nebo na odkazu pisek.mediaportaly.tv.

Jednání zastupitelstva začíná ve čtvrtek ve 12 hodin v Bílých trámech Sladovny. Na programu je návrh rozpočtu na příští rok.
Návrh předpokládá příjmy ve výši 568,9 milionu korun a předpokládané výdaje byly stanoveny na 555,5 milionu.

 Výdajová stránka rozpočtu zabezpečuje provozní potřeby města, prioritní investiční akce, vztahy k založeným organizacím a zřízeným příspěvkovým organizacím.

 Zastupitelé dále projednají návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na příští rok, záměry prodeje a jiné dispozice s majetkem města a návrh novely vyhlášky o místních poplatcích. Jmenují rovněž členy správní a dozorčí rady Centra kultury Písek a správní rady Sladovny. Rozhodnou dále účasti města na budování veřejné sítě vodovodů a kanaliací do dubna roku 2025 a ustaví výbory zatsupitelstva a komise rady města.