Část odměny, jak nazývá zákon platy, které dostane bývalý starosta a místostarosta po skončení mandátu, chce písecký exstarosta Miroslav Sládek věnovat městu.

„Počítám s tím, že určitou část dám na charitativní či jiné projekty ve městě. Peníze jsem zatím nedostal,“ konstatoval Miroslav Sládek.
Jak se určuje výše odměny, kterou starosta dostal?

„Výše odměny při skončení funkčního období starosty se stanoví jako výše měsíční odměny, která příslušela ke dni voleb do zastupitelstva obce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejdéle však pěti ukončených let výkonu funkce,“ praví pragraf 75 zákona číslo 128/2000. Maximální možná výše odměny při skončení funkčního období tedy činí šestinásobek měsíční odměny.

„Miroslav Sládek dostane pět platů a bývalý místostarosta Tomáš Dušek dva,“ informovala mzdová účetní Městského úřadu v Písku Eva Márová. Přesnou částku sdělit ale nesmí.

Písecký deník minulou středu přinesl nepřesnou částku, kterou dostane bývalý starosta Miroslav Sládek. Ten informaci upřesnil.

„Při tomto výpočtu mzdová účetní vychází z částky hrubého příjmu 59 750 korun dle nařízení vlády. Je důležité připomenout, že starostové ani místostarostové si tuto odměnu nenavrhují sami, ale určuje ji zákon a vyplácí se vždy po komunálních volbách. Pokud bych byl nadále starostou, byla by tato částka měsíčně totožná. Proto ODS navrhla úsporu pozice třetího místostarosty, aby městský rozpočet nebyl krácen,“ zdůraznil Miroslav Sládek.