Studenty čtvrtých ročníků čekají na jaře státní maturity. Co si o nich myslí žáci základní školy? Je dneska maturita zárukou lepší práce? Odpovídali školáci z Chyšek.

Co to je maturita?
Tomáš: Dává se na přihlášku do nějaké školy.
Kristýna: Jsou to zkoušky.
Vojtěch Š.: Když děti maturují, chtějí se dostat na nějakou školu.

Z čeho se maturuje?
Vojtěch P.: Z češtiny, z matiky.
Tomáš: Taky z fyziky.
Kristýna: Z angličtiny.
Monika: Z němčiny.
Dominik: Z přírodovědy.
Lucie: Podle toho, na jaký obor chce člověk jít. Vybere si předměty, které se mu budou hodit.

Proč člověk potřebuje maturitu?
Tomáš: Aby mohl jít na nějakou školu.
Vojtěch Š.: Aby ho na školu vzali. Kdyby neměl maturitu, tak by ho na vejšku nevzali.
Kristýna: Aby získal práci, kterou chce.
Dominik: Aby mohl být dospělý.

Myslíte, že je maturita těžká?
Tomáš: Je. Nejtěžší jsou otázky.
Kristýna: Podle toho z jakého předmětu. Těžká je třeba čeština.
Monika: Myslím, že nejtěžší jsou cizí jazyky.

Jaké zaměstnání člověk nemůže bez maturity dělat?
Tomáš: Učitele.
Monika: Myslím, že právníka.
Vojtěch P.: Taky poslance.
Dominik: A nějakého panovníka.

Když má člověk maturitu, je to záruka lepší práce?
Kristýna: Ano, díky maturitě může mít lepší práci.
Monika: Člověk, který nemá maturitu, má menší šanci.

V kolika letech se maturuje?
Tomáš: V osmnácti.

Co to je svaťák?
Vojtěch Š.: Myslím si, že to je ples, a teď nevím, jestli před maturitou nebo po ní.
Lucie: Je to týden před maturitou, kdy se studenti mají učit.

Co se stane, když od maturity student vylítne?
Kristýna: Musí ji opakovat, má náhradní termín.

Hodně se mluví o státních maturitách. Víte, co to je?
Tomáš: Jsou hodně těžké.
Vojtěch P.: Stát otázky vymýšlí a pak je kontroluje.
Dominik: V každém státě je nějaká jiná maturita.

Proč se maturitě říká, že je to zkouška z dospělosti?
Kristýna: Zkoušku dělá v osmnácti. A díky maturitě se zařadí k dospělým, začne pracovat.

Proč v generálce státních maturit dopadly nejhůře soukromé střední školy?
Monika: Soukromé školy nenaučí tolik jako normální střední školy.
Vojtěch P.: Na školách, které vlastní stát, se učí totéž, co bude u maturity.
Vojtěch Š.: Já si myslím, že na státních středních školách jsou lepší učitelé.