Jednalo se o první zimu, kdy odpovědnost za schůdnost chodníků a sjízdnost místních komunikací převzaly obce.

Zimní údržbu provázely četné stížnosti obyvatel na práci městských služeb i přístup města. To slíbilo nápravu.

Na hodnocení, jak se to Městským službám Písek (MSP) podařilo je zatím příliš brzo. Razantní změny oproti minulé zimě jsou ale již nyní patrné. „Chodníky jsou rozhodně lépe uklizené. Ráno sice klouzaly, ale bylo vidět, že je solili,“ pochvalovala si obyvatelka sídliště Jih Lenka Janatová.

Vloni MSP dostaly na zimní údržbu 3,7 milionu korun, letos o půl milionu více. Na základě připomínek a požadavků obyvatel rozšířily úklid chodníků a komunikací především na sídlištích Jih, Portyč a Hradiště, aby tak zmírnily dopad povětrnostních podmínek.

„Využíváme dvou technologií. Chemický posyp na průtazích městem, které jsme převzaly od Správy a údržby silnic. Jde o ulice Nádražní, Budějovickou, Budovcovu, Purkyňovu, Zeyerovu, Harantovu a část Hradišťské. V centru sypeme inertní materiály, chemické prostředky jen výjimečně po konzultaci s odborem životního prostředí,“ uvedl ředitel MSP Josef Hrádek.

MSP Písek mají k dispozici dva velké a čtyři malé sypače, dva traktory s radlicí, dva čelní nakladače a dva malotraktory. O ruční úklid autobusových zastávek, schodišť, přejezdů a menších chodníků se bude starat deset zaměstnanců MSP, dalších deset bude k dispozici z úřadu práce.

LIBUŠE KOLÁŘOVÁ, MAREK PRÁŠIL