Proč jste neusiloval o křeslo radního?
Já o něj usiloval, ale nevyšlo to.

Proč jste tedy nešel do volby?
V koaliční smlouvě jsme se dohodli, že tam moje jméno nebude.

Vádí vám to?
Nevadí.

Co teď budete dělat, když jste byl uvolněným místostarostou?
Jsem jmenovaný jednatelem Služeb města Milevska, kde jsem byl i krizově v době nemoci Luďka Hejného. Součástí koaliční smlouvy je to, že tam jako jednatel zůstanu.

Proto jste tedy nechtěl být radním?
To se nevylučuje. Myslím si, že není potřeba na sebe valit hodně funkcí.

Starosta Zdeněk Herout vám i dalšímu odcházejícími místostarostovi Václavu Pavlečkovi poděkoval za vaši práci. Čeho si nejvíce ceníte?
Nejvíc si cením, že jsem mohl mít vedle sebe člověka, jako je Zdeněk Herout.

Měla jsem na mysli nějaký projekt.
Myslím si, že na město velikosti Milevska se podařilo získat mnoho dotačních titulů, využít evropských fondů i fondů ministerstev. Po čtyřech letech je vidět nějaká práce, počínaje úpravou parků, investicemi do chodníků a do komunikací nebo do obecních objektů, které byly dlouho zanedbávány. Myslím, že i v oblasti kultury nebo sportu se udělalo hodně věcí. Troufám si říci, že to, co jsme slíbili, že uděláme, jsme udělali.

Jeden z projektů, se kterým jsem se mazlil, byl kamerový systém. Jsem elektrotechnik, ty věci mě opravdu bavily.