Nedělním ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva skončil ve funkci místostarosty Tomáš Dušek, před čtyřmi lety zvolený za ODS. Po roztržce, kdy společně s dalšími kolegy z ODS vystoupil, kandidoval jako bezpartijní za SNK ED, ale neuspěl. Bývalého místostarosty jsme se zeptali:

S jakými pocity z písecké radnice odcházíte?
Určitě necítím žádnou zášť. Své působení na radnici beru jako určitou životní zkušenost. Myslím si, že práce, kterou jsme s kolegy za čtyři měsíce od vystoupení z ODS odvedli, byla dobrá.

Voliči ale karty rozdali tak, jak rozdali. Myslím si, že pravice jako celek neutrpěla. Jsem však velmi zklamán z chování některých bývalých koaličních kolegů. Dvanáct let byla Volba pro město označována jako béčko ODS, nyní je to ČSSD „B“. Doufám, že si to voliči za čtyři roky budou pamatovat. Jsme osočováni, že jsme jako SNK ED po volbách s nikým nejednali ani jednat nechtěli. Vychází mi z toho, a je to můj soukromý názor, že současná koalice se obávala některých osob z našich řad, konkrétně mám na mysli bývalého starostu Luboše Průšu. Druhá možnost je, že o koalici byly VPM a ČSSD dohodnuty dopředu. Všechno nasvědčuje tomu, že byli dohodnuti.
Když to shrnu, rozhodně po funkci neteskním. V politice musí člověk s prohrou počítat.

Jak hodnotíte své zhruba dvouleté působení ve funkci místostarosty? Co byste dnes udělal jinak?
Těžko mohu hodnotit sám sebe. To musejí udělat obyvatelé našeho města. Budou mít určitě příležitost srovnávat. Po zkušenostech bych byl zřejmě razantnější v získávání peněz na zimní údržbu komunikací. To je určitě jedna z pozitivních zkušeností, které jsem získal. Některé věci lze dělat, ale musí to mít určité hranice. Není možné tak razantně snížit prostředky na zimní údržbu. Celkově si ale myslím, že plán zimní údržby komunikací je dobrý, je třeba jen vychytat některé mouchy.

V zastupitelstvu města jste skončil. Co by vaši kolegové ze SNK ED měli prosazovat?
Skončil jsem v zastupitelstvu, ale s prací pro město rozhodně nekončím. Osud a budoucnost Písku mi nejsou lhostejné. Svému nástupci předám tři projekty. Především je to plavecký bazén, za který jsme byl částí občanů kritizován. Nicméně projekt je připravený do stavebního povolení. Záleží nyní na novém politickém vedení města, zda projekt bude realizován.

Podle mých poznatků Písek není připravený na nějaké velké projekty. Je určitě chyba, že některé akce nejsou dotaženy alespoň do stádia projektové dokumentace. Dobíhaly projekty, které připravil bývalý starosta Luboš Průša, ale nic nového.

Pokud jde o komunikace, snažili jsme se nastavit systém tak, aby se každý rok udělala alespoň jedna velká rekonstrukce. Pro příští rok je připravená Rokycanova ulice, jejíž rekonstrukce vyřeší také odlehčovací kanál z lesů na Americe včetně odvodu balastních vod.

Jsem rovněž rád, že se podařilo vyřešit problémy kolem Divadla Pod čarou. Splnil jsem také slib přidělování grantů začátkem roku a ne až kolem pololetí, jako to bývalo dříve.


Za úspěch považuji vyřešení prodeje bytů u těch obyvatel, kterým nová vyhláška změnila původní podmínky prodeje. Mnohé se podařilo udělat také v propagaci města. Jsem proto rád, že nové vedení chce v tomto úsilí pokračovat. Alespoň v koaliční smlouvě je uveden záměr zlepšit propagaci města a image města jako turistické destinace.

Víte už, co budete dělat? Jste absolventem pedagogické fakulty, vrátíte se do školství?
Teď se budu věnovat rodině, na kterou jsem měl velmi málo času. Potom si budu hledat práci. Ale určitě se nechystám být ředitelem Šobrovy ani jiné školy, nemám na to potřebnou praxi. Určitě nebudu ředitelem Městských služeb Písek ani jiné městem zřizované organizace, jak se po Písku povídá.