Podle budoucího starosty Písku Ondřeje Veselého (ČSSD) nehospodaří Městské služby Písek a Domovní a bytová správa Písek efektivně. Proto bude třeba provést audit, který může mít personální důsledky. O zaměstnance zřejmě přijdou i některé z mětských odborů. Na otázky ke koaliční smlouvě odpovídal Veselý po jejím podpisu.

Ve smlouvě je věta, že rozhodnutí přijatá radou města Písek budou respektována zástupci koaličních stran v zastupitelstvu města. Jak chcete vymáhat plnění tohoto bodu koaliční smlouvy?

Možná to zní na první pohled dost tvrdě, ale člověk si musí přečíst celý tento bod. V případě, že někdo nebude schopen respektovat rozhodnutí, bude to proti jeho přesvědčení, musí nám to předem sdělit, ne až na jednání zastupitelstva. Chceme mezi sebou zachovat slušnost a nedělat si navzájem různá překvapení. Když někdo řekne, že je pro něho něco nepřijatelné, samozřejmě to vezmeme a budeme s tím dále pracovat. Nemůžeme nikoho nutit, aby hlasoval proti svému přesvědčení.

Jak se vám jako ČSSD povedlo mít starostu a i většinu v radě? To je poměrně neobvyklé.

Je to hlavně proto, že Volba pro město si nárokovala dva uvolněné místostarosty. Za této situace byla ochotna vzdát se spolu s ODS většiny v radě. My jsme zprvu navrhovali model 4:3:2. VPM dostala dva místostarosty, a proto přišla o jedno křeslo v radě.

Dá se říct, že dvě menší koaliční strany předpokládají, že ČSSD se k nim bude chovat natolik slušně, že nebudou potřebovat mít většinu v radě?

Koalici jsme postavili na velmi dobrých osobních vztazích, věříme si jako lidé. ODS a VPM s počtem členů rady neměly problém. Na druhou stranu, já jako lídr ČSSD rozhodně nemám potřebu někoho z kolegů válcovat, tak koaliční spolupráce vypadat nemá.

Dostal jste nějaký pokyn od vyšších funkcionářů ČSSD, s kým jít do koalice? Nezakazovali vám uzavírat partnerství s ODS?

Nedostal jsem pokyn, jen přání, abychom neuzavírali koalici s ODS. Ale nebyl na mě činěn nátlak, dostal jsem volnou ruku, když jsem vysvětlil, proč zrovna ODS.

Podle smlouvy bude funkce tajemníka obsazována po dohodě všech koaličních stran. Co to znamená pro současnou tajemnici Zlatuši Hofmanovou?

V tuto chvíli to neznamená pro současnou tajemnici nic. Počítáme s tím, že Zlatuše Hofmanová bude pokračovat ve své práci. Pokud by z nějakého důvodu někdy v budoucnu skončila, budeme se radit o jejím nástupci.

Co mohou po vašem nástupu do funkce očekávat vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu?

Tuto otázku jsme konkrétně neřešili. Nechceme začít tím, že přijdeme a všechny vedoucí vyhodíme. Nejdříve se musíme seznámit s jejich prací a musíme vědět, jestli vedoucí budou ochotni vykonávat úkoly, které od nich budeme vyžadovat. Pokud ne, budeme se s nimi bohužel muset rozloučit.

Samozřejmě mám představu, které odbory mohly být méně personálně obsazené, ale z pochopitelných důvodů je zatím nebudu jmenovat. Nechceme bezhlavě vyhazovat, ale počkat, až si lidé najdou jinou práci nebo přirozeně odejdou do důchodu. Za ně pak nebudeme přijímat nové.

Při obsazování funkcí bude kladen důraz na morální bezúhonnost jednotlivých funkcionářů. To je poměrně vágní formulace, co si pod tím máme představit?

Jde o to, aby někoho nenapadlo dosazovat do funkcí problematické osobnosti, které mají nevyjasněnou minulost nebo špatnou pověst. Nechceme, aby lidé dosazovaní do samosprávy, budili sami o sobě emoce.

Samozřejmě, že nechci uvádět příklady, ale může se stát, že se někdo bude ucházet o místo, bude plnit určité předpoklady, ale bude to člověk, který má nějaké problémy. Je například podezřelý z korupce. Právě takový člověk by neměl patřit do samosprávy.

Hodláte kromě míst na městském úřadě snižovat počty lidí i v dalších organizacích, jako jsou Městské služby Písek?

Chystáme hospodářské audity. Konkrétně je třeba prověřit hospodaření Městských služeb Písek a Domovní a bytové správy Písek. Mám informace, že tyto dvě organizace nenakládají hospodárně se svěřeným majetkem. Může se ale také ukázat, že moje informace nejsou správné a že je všechno v pořádku, v což doufám, ale obávám se, že to tak nedopadne. Samozřejmě, že pokud audity vyjdou mimořádně špatně, budou mít i personální důsledky.

Budete chtít ušetřit na chodu města. Jak to chcete udělat?

K tomu by měl přispět právě ten audit, který ukáže, zda je možné šetřit v městských organizacích. Jedním z kroků bylo i zrušení jednoho postu místostarosty, i když to není příliš velká částka. Je možné, že s prověřováním neskončíme u služeb a bytové správy, ale budeme pokračovat třeba ve Sladovně nebo Centru kultury Písek. Musíme se snažit přerozdělovat prostředky co nejefektivnějším způsobem.

Ve středu představily Městské služby Písek svůj plán zimní údržby. Zabývá se tímto plánem nová radniční koalice? Uvažujete o zvýšení příspěvku městským službám, aby byly schopny zbavit sněhu celé město?

Loňský stav byl kalamitní. Nechci dělat populistická gesta, ale nepovažuji za nemožné, aby v případě kalamitních stavů nastoupili na úklid sněhu další zaměstnanci města. Může to znít překvapivě, ale myslím tím samozřejmě i úředníky. Kalamitní stavy ve stylu minulé zimy nemohou služby zvládnout bez pomoci, musí mít v záloze další lidi a techniku.

Další věcí, která hýbe Pískem, je výstavba nového plaveckého stadionu nebo rekonstrukce toho starého. Ve smlouvě píšete, že chcete hledat zdroje pro nové investiční akce, jako je právě plavecký bazén. Uvažujete tedy o rekonstrukci nebo o nové výstavbě?

Podle názoru ČSSD a VPM bychom uvažovali pouze o rekonstrukci starého plaveckého stadionu. Pod hradbami nový stadion stavět nechceme. Naše koalice preferuje z hlediska větší užitné hodnoty a turistického ruchu akvapark.

Záleží samozřejmě na penězích, takže bude třeba získat dotace. Pro stavbu nového akvaparku jsou tři uvažovaná místa: jedno je na Výstavišti, druhé pod lesnickou školou a třetí pod nemocnicí na travnatých pozemcích.

Podle smlouvy chcete, aby město bylo otevřenější pro své občany. Co se pod tím konkrétně skrývá?

Prvním bodem by měla být otevřená nominace na členy komisí a výborů. Myslím, že to bude pro někoho překvapivé, ale budeme tam nominovat lidi bez ohledu na členství v politické straně.

Dalším bodem bude větší projednávání kroků města s jeho obyvateli. Budeme také podporovat veškeré občanské iniciativy. Věcí, kterou chceme uvést v život prakticky ihned, je posun času jednání zastupitelstva tak, aby lidé měli větší možnost se ho účastnit. Rozumný čas by byl tak druhá nebo třetí hodina odpolední.

Dalším bodem, jak přiblížit lidem práci zastupitelů, bude živý audiopřenos jednání zastupitelstva na internetových stránkách. Lidé tak budou moci sedět doma a ve chvíli, kdy se přiblíží bod jejich zájmu, přijít přímo na zastupitelstvo. Dávat na web videozáznam je technicky složitější, není tady kabelová televize.

Budou lidé v Písku chodit k místním referendům, existuje už otázka, o níž byste chtěli nechat rozhodnout přímo obyvatele?

Místní referenda jsou dnes hodně populární, ale je otázkou, zda je široce využívat, mají dost složitá pravidla. Spíše bych se přikláněl asi k veřejným anketám , což je jednodušší a levnější cesta a výstup je stejně hodnověrný.