Město na uskutečnění akce dá 985 tisíc. Lepší úředníci budou „stát“ několik milionů korun. Zlepšit činnost městského úřadu i jeho služeb, to je cílem dvouapůlletého projektu Dílna kvality města Milevska.

Jeho cena je více než šest a půl milionu korun. Osmdesát pět procent zaplatí Evropská unie v rámci Evropského sociálního fondu České republiky, zbytek dá město.

„Projekt bude probíhat formou školení, přednášek, dílen nebo metodiky činnosti,“ vysvětlil František Troják, tajemník Městského úřadu Milevsko.

Jak doplnil, některé aktivity z projektu jsou určené pro všechny úředníky, jiné jen pro zástupce daných odborů. Ti pak budou získané znalosti předávat svým spolupracovníkům.

Obsahem projektu Dílna kvality města Milevska je zavést principy Smart Administration. Ty v sobě kombinují informační či manažerské technologie.
„Cílem projektu je zvýšení kvality řízení vedoucích ke zkvalitnění činnosti úřadu i služeb poskytovaných obyvatelům, města, klientům úřadu a celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko,“ vysvětlil tajemník milevského městského úřadu František Troják.

Díky dvouapůlletému projektu by se na městském úřadě mělo efektivněji zacházet s vlastními zdroji nebo lépe využívat dostupné nástroje informačních a komunikačních technologií.

Dílna kvality města Milevska skončí 30. listopadu v roce 2012. Městský úřad se tak díky tomu přemění na „chytrý úřad“.